Reklam
Ali Haydar ÇETİNTÜRK

Ali Haydar ÇETİNTÜRK


TÜRKLER VE RUSLAR (3)

19 Şubat 2016 - 23:59

Gürcistan ve Kafkaslar alınırsa. O zaman İran ülkesi Rusya çarlarına deve gibi itaat edecektir. Ve Türkiye’nin son alevi de sönecektir.
Maddi ihtiyaçlar bölgesi olan Türkiye’nin işini bitirdikten sonra, İran’ı zorluk çekmeden mahvetmek ve başını kesmek mümkündür.
Bunun için de siz, zaman kayıp etmeden Gürcistan’ı ve Kafkasya’yı zapt edip, İran’ın içte hakem durumda olan şahsiyetlerini kendinize hizmet ve itaat ettireceksiniz.
Ondan sonra Hindistan’ı hedef almalı. O memleket çok büyük ve geniş bir ticaret bölgesidir. Orayı ele geçirdiğiniz taktirde, İngiltere vasıtası ile elde edilen gelir evvelkinden çok, Hindistan’dan ihraç olunacaktır. Hindistan’ın anahtarı Türkiye’nin başkentidir.
Gidebildiğiniz kadar Kırgız, Hive ve Buhara sahraları tarafından ilerleyin ki hedefiniz size yaklaşmış olsun. Zaman kayıp etmeyin, aynı zamanda telaş ve acele etmekten kaçının.
Avusturya devleti ile görünüşe göre dost olmalı. Fakat öyle bir tedbir almalı ki Alman ve Avusturya gitgide güçlerini kaybetsinler.
Türkiye’yi Avrupa’dan ayırmalı (uzaklaştırmalı) ve bu işbirliğinden Avusturya’ da fayda temin etmeli. Bu işte iki yol var: Biri Avusturya’yı başka bir yerde meşgul etmek, biri de Avusturya’ya Türkiye topraklarından öyle bir parça vermeli ki bilahare onun Avusturya’dan geri alınması kolay olsun.
          10. Madde
       Yunanlılara sulh ve dostlukla muamele etmeli, savaş zamanı onlar size yardım ederler, zira Yunanlılar Türkiye’den daima zarar görmüşlerdir.
          11. Madde
      İsveç, Norveç, Türkiye, İran ve Polonya’yı istila ettikten sonra İtalya ve Fransa ile müttefik olup temas kurun. Eğer onlardan hiç birisi dostluğumuzu kabul etmezse, o zaman bir fırsatını bularak, o yer ve ülkeleri mahvediniz. Bu yerleri ele geçirdikten sonra dünya hâkimi olursunuz
     Reşat Nuri, Yaşar Kemal gibi Türk yazarlarını okuyan Rusların, Tolstoy, Dostoyevski, gogol ve gorki gibi yazarlarını okuyan Türk halkının, 1. Petronun bu vasiyetini değiştirmesi mümkün değildir.
     Her ne kadar çarlık, yerini Lenin önderliğindeki bolşevik sovyet Rusyasına bırakmış olsada, Stalin'in boğazlar ve Kars ile Ardahan hakkındaki sözleri, Petro'nun sözlerinin hatırlanmasına sebeb olmuştur.
     Stalin'in Türkiye ile ilgilenmesi, istenmediği halde Türkiyenin Nato'ya alınmasına sebep olmuştur.
     Samimiyetini ispat etmek için Kore savaşına katılmak zorunda kalan Türkiye, batı tarafından her zaman şüphe ile karşılanıp, bir çok kerede haksız yere cezalandırılmıştır.
     İsmet İnönü'nün Kıbrıs'a asker çıkarmayı planladığını söylediğinde, Abd başkanı Johnson'ın "olası bir sovyet saldırısına karşı sizi koruyamayabiliriz" diyerek aba altından sopa göstermesi ve 1974 Kıbrıs barış harekatında batının Türkiyeye uyguladığı ambargo bu cezalardan sadece birisidir. Devam edecek
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum