Hakan ATAÇ

Hakan ATAÇ

Hakan ATAÇ

BİNEK ARAÇLARA GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

23 Ocak 2020 - 00:03

Kıymetli okuyucular bugün sizleri, binek otomobillere getirilen gider kısıtlamaları hakkında bilgilendirmek istedim. 7194 Sayılı Kanunla, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergisel yönden binek otolara ilişkin sınırlama getirilmiştir.

Bu sınırlamalar gelir vergisi yönünden ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabını ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlar dışındaki tüm binek araçlarını ilgilendiren bu değişiklikler,

- Bu araçların alımında gider yazılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamında sınırlama 115.000TL  ( 310 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğ ile bu tutar 2020 yılı için 140.000 TL tespit edildi.

- Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL (310 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğ ile bu tutar 2020 yılı için 160.000 TL olarak tespit edildi)

- Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutar 250.000 TL (310 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğ ile bu tutar 2020 yılı için 300.000 TL olarak tespit edildi),

-Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutar azami 5.500 TL olarak sınırlandırıldı.
- Bu araçlara ait akaryakıt, bakım-onarım, sigorta ve temizlik gibi giderlerin sadece %70’lik kısmının indirim konusu yapılabilmesine müsaade edildi.

Getirilen sınırlamalar gelir ve kurumlar vergisi yönünden olduğu gibi katma değer vergisi yönünden de mükelleflere artı yük getirmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesi göre Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indiriminin mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır

7194 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, belirlenen tutar ve oranları geçen ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre indirimi kabul edilmeyen giderler arasına alınmıştır.
Otomotiv sektöründeki daralma, yılın ilk yarısında ÖTV desteği ve hurda indirimi ile son çeyrekte ise taşıt kredi faizlerindeki indirimle aşılmaya çalışıldı ise de, sektörün en zor dönemlerinden biri olan 2019 yılını yüzde 23 küçülmeyle kapattığı ilgililer tarafından açıklanmış bulunmaktadır.

Getirilen vergisel kısıtlamaların binek araçlarına yatırım yapmak isteyen özel sektörün yatırım kararlarını nasıl etkileyeceği dikkate alınmalıdır.

Zira otomotiv sektörüne olan talepteki daralmanın; otomotiv ana üretim iş yerlerinde ve yan sanayinde düşük kapasite ile çalışmaya, dağıtım firmalarında kapanmaya ve ülke genelinde istihdamın kısıtlamasına ve işsizliğin artmasına yol açacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Bilgilerinize sunarım, Saygılarımla…
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum