Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


7103 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? (4)

20 Nisan 2018 - 00:02

TEŞVİK VE DESTEKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANABİLME
5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 16. madde ile işverenlerin yararlanamadıkları teşvik ve desteklerden geçmişe yönelik yararlanılmaması ve değiştirilmemesi sağlanmaktadır.
Buna Göre:

Vakıflar tarafından kurulu yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ve özel sektör işyeri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5746 Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5225 Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu ve kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanır.
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez.

Madde 70 - 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17. madde ile;
 Özel sektör işyerlerinin gerekli koşulları sağladıkları halde yararlanmamış oldukları teşvik ve desteklerden geriye yönelik yararlanabilmeleri sağlanmaktadır.

Buna Göre;
5510 sayılı kanun ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlerde tüm koşulları sağlamış olması ve yararlanılmayan dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartıyla başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya başka bir teşvik, destek ve indirim ile değiştirilebilecektir.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde yararlanılmamış olanlardan prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılabilecek veya değiştirilebilecektir.

01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile 01.04.2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 01.06.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

01.06.2018 tarihinden sonra ise gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce başvuranlar için yürürlük tarihini takip eden aybaşından, sonra talepte bulunanlar ise talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faizi hesaplanarak üç yıl içinde ödenecektir. Borcu olmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.

Görülmekte olan davalar ise başvuru şartı aranmaksızın, yapılan idari başvuru tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte hesaplanacak tutar yine üç yıl içinde mahsup veya iade edilecektir. Mahkemelerce maddenin yürürlük tarihinden önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalmasına, yargılama giderlerinin idare üzerinde bırakılmasına ve vekâlet ücretini dörtte birine hükmedilmesine karar verilecektir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve
Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum