Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


HANGİ HALLERDE KIDEM ALINIR?

23 Eylül 2017 - 00:03

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedeni önemlidir. İstifa eden kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için genel olarak işveren tarafından işten çıkarılmak gerekmektedir. Aşağıda sıralanan nedenler iş sözleşmesinin feshi halinde ise kıdem tazminatı alınabilir.
- İşverenin işçisini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında bir nedenle işten çıkartırsa,
- İşçi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması sebebiyle, sağlık nedenleriyle ve zorlayıcı nedenlerle işten ayrılırsa
- Erkek işçiler askere giderse,
- Emekliliğe hak kazanma veya emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurursa
- Kadın işçiler evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılırsa
- İşçinin ölümü halinde

HANGİ HALDE ÖDENMEZ
Yani işçi eğer işveren tarafından performansının düşük olması, iş arkadaşlarıyla anlaşamaması, hastalığa yakalanması nedeniyle işten çıkartılırsa kıdem tazminatı alabilir. Ancak işveren işçisini başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması, hırsızlık yapması, işyerine sarhoş gelmesi gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işten çıkartırsa kıdem tazminatı ödemez.

İŞÇİ İSTİFA EDERSE ALABİLİR Mİ?
İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde de kıdem tazminatı hakkı doğar. Yani işçi iş sözleşmesini işyerinde birlikte çalıştığı bir işçinin bulaşıcı bir hastalığı varsa, işyerinde cinsel tacize uğramışsa, işveren kendisine hakarette bulunmuş ve tehdit etmişse, işyerinde bir haftadan fazla süre iş durmuşsa iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını alabilir.

KADIN ÇALIŞANLAR NİKÂHTAN BİR YIL SONRA BU TAZMİNATI ALABİLİR
Kadın sigortalılar evlendikten sonra 1 yıl içinde istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işinden ayrılan kadın işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Yani evlendikten sonraki ilk gün de işten ayrılsa, 10. ayın sonunda da işten ayrılsa kadın işçi kıdem tazminatını alır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, evlilik tarihinin resmi nikâh tarihi olduğudur.

İHBAR TAZMİNATI NE DEMEK?
Kıdem tazminatı çalışma hayatının en hassas konularından bir tanesi. En az kıdem tazminatı kadar önemli bir diğer tazminat da ihbar tazminatı. Aynı şekilde yeni bir iş bulan işçi hemen işyerinden ayrılıp bu işe başlayabileceğini düşünüyor. İhbar süresi olarak ifade edilen bu süre işçinin o işyerindeki kıdemine göre belirleniyor. Buna göre; l İşi altı aydan az sürmüş işçi için 2 hafta l İşi altı aydan bir yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta, l İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta l İşi üç yıldan uzun sürmüş işçi için 8 hafta ihbar süresi söz konusudur. Yani işçi yazılı olarak belirsiz süreli iş sözleşmesini feshettiğini işverene bildirdikten sonra feshin geçerli olabilmesi için yukarıda belirtilen sürelerin geçmesini beklemek zorunda. Bildirim sürelerine uymak istemeyen taraf, bu sürelerin ücretini karşı tarafa peşin ödeyerek iş sözleşmesini hemen sonlandırabilir. ( Devamı Pazartesi)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum