Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

24 Kasım 2017 - 00:06

Değerli okurlar, bu hafta sizlerle 4857 sayılı İş Kanununun 75. Maddesine göre işçi özlük dosyasında bulunması gereken belgeler hakkında bilgi vermek istedim.
MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”
Söz konusu kanun metni incelendiğinde; işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması, özlük dosyasında bulunan tüm belge ve bilgileri üçüncü şahıslardan saklı tutması gerekmektedir
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
– İşe başvuru formu veya dilekçesi,
– İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,
– İkametgâh İlmühaberi,
– Adli sicil kaydı,
– Mezun olduğu okul diploma fotokopisi,
– Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)
– Referans Mektupları ve Öz geçmiş bilgileri – CV’ si
– İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)
– SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi,
– Sağlık Raporu,(Çalışılan dönemlerde rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar vb.)
 -Görev Tanımları,

- Askerlik durumu ile ilgili belgeler,
- Varsa Disiplin Kurulu Kararları(ihtarname, uyarı, tutanak ve diğer belgeler.)
- Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre varsa/alınacak belgeler,    
- Teslim edilen araç gereç için zimmet belgesi ve araç kullanım taahhütnamesi, belgelerinin bulunması faydalı olacaktır.
Özlük evraklarını eksiksiz olarak temin eden, düzenli ve güncel olarak saklayan işverenler; denetimler, yasalar ve davalar karşısında önemli avantajlar sağlarlar ve 4857 sayılı İş Kanununun 75 maddesi ( 104. Ceza maddesine göre )2017 yılı için uygulanmakta olan 1.619,00 TL. Ceza tutarını ödemek zorunda kalmazlar.
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum