Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


Gayrimenkul Satışında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

28 Ağustos 2017 - 00:06

Değerli okurlar,
Konuyu örneklendirecek olursak;
Bay (Ahmet …… ), 10.02.2010 tarihinde satın almış olduğu bir konutu 20.03.2013 tarihinde satmış ve 140.000 TL kazanç elde etmiştir. Buna göre, Bay (A) konutu 01.01.2007 sonrasında satın aldığı ve alış tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden sattığı için elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.
Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve aydınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır.
-Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,
-Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar.
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen üretici fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedelinin üretici fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için, alış ve satış tarihleri arasındaki sürede endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Bay (D), 16.04.2010 tarihinde 50.000 TL’ye satın aldığı bir araziyi Bay (E)’ye 24.02.2015 tarihinde 150.000 TL’ye satmıştır. Buna göre, Bay (D) araziyi satın aldığı tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden satmış olduğundan dolayı, elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi olacaktır. Endeksleme oranının ilgili dönemde %10’un üzerinde artmış olduğu görülmektedir.
Arazinin endekslenmiş maliyet bedeli 74.400 TL olarak hesaplanmış olduğunu varsayalım. 150.000 TL hasılat elde etmiştir. Bu durumda elde edilen değer artış kazancı (150.000 – 74.400=) 75.600 TL’dir. 2015 yılında elde edilen bu kazancın 10.600 TL tutarı gelir vergisinden istisna olduğundan dolayı beyan edilecek değer artış kazancı (75.600 – 10.600 =) 65.000 TL’dir.
Bu tutar üzerinden de, Gelir Vergisi tarifesine göre hesaplanacak vergi satışın yapıldığı yılı takip eden yılın( 2016yılı) Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum