Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


7061 SAYILI KANUN VERGİ DÜZENLEMELERİ

08 Aralık 2017 - 00:04

Değerli okurlar, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan 7061 sayılı Kanun 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu hafta sizlere 7061 sayılı Torba Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişlikler hakkında bilgilendirmek istedim.
Bu değişiklikler ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir.

✓ 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
✓  Asgari ücretlerin vergi tarifesi dilim değişikliği nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL'nin altına düşmesinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

✓ Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında       Uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür.
✓ Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
✓ Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.

✓ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 sini geçemeyeceği belirtilmiştir.
✓ Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki
veraset ve intikal vergisi oranı %20 'ye yükseltilmiştir.
✓ Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna tutarı %75’den %50’ye indirilmiştir.

  Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
✓  Motorlu taşıtlar vergileriyle ilgili vergi artışına yönelik yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Daha önce kamuoyunda tartışılan dağıtılmayan kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemede Yasada yer almamıştır
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum