Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


7103 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? (2)

18 Nisan 2018 - 00:02

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini Bakanlar Kurulu belirleyecektir.
01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında yeni tescil edilen işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlandırılır.
Madde 43 - 4447 sayılı sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 20. madde ile;  İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere yönelik prim desteği sağlanmaktadır.

Uygulamaya Göre;

2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ile 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren, bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince 18-25 yaş arasındaki sigortalılardan ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla,
01.01.2018 tarihinden itibaren işe alınanlardan işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede 10 günden fazla 4 (a) ve (c) kapsamında çalışmamış olmaları ve isteğe bağlı sigortalı hariç 4 (b) kapsamında sigortalı olmamaları,
İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,
İşe alındıkları tarihten 2018 Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere destek kapsamına giren sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işverenlerin ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır. Sağlanacak destek en fazla iki sigortalı için geçerli olacaktır.

Ayrıca prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak SGK tarafından İşverene ödenecek ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. Sağlanacak prim ve ücret desteği sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.
İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı destekten yararlanamayacaktır. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.
İşyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlandırılmayacaktır.
Ancak prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanuna göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece belirtilen teşvikten yararlanmaya devam eder.

2018 yılında tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2017 yılında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.
Sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda, aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
Ancak bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde belirtilen 5 puanlık ve 6 puanlık prim indiriminden yararlanılabilir. (Devamı yarın…)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum