Murat YILDIRIM

Murat YILDIRIM


FİLİSTİN’DE İNSANİ DURUM RAPORU

07 Ağustos 2017 - 00:01

Uzun prosedürler ve ciddi bir çaba gerektiren bu başvurular da çoğunlukla keyfî gerekçelerle reddedilmektedir. Batı Şeria’da ise İsrail işgalinin yoğunluğuna ve Yahudi yerleşim birimlerinin varlığına bağlı olarak çok değişken bir durum vardır. Bazı bölgeler sağlık imkânlarına ulaşmada daha rahat iken, kimi bölgeler ise Gazze’den farklı değildir.
Batı Şeria’nın C Bölgesi ve el-Halil’de 172.104 kişi temel sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır.11 2016 yılında 830.000’i Gazze’de, 209.000’i Batı Şeria’da olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişinin beslenme ve sağlık hizmeti yönünden risk eşiğinde olup insani yardıma muhtaç halde olduğu tespit edilmiştir.
 Tüm Gazze halkının, özellikle de temel sağlık hizmetlerine erişim imkânı olmayan kesimin, spesifik sağlık desteğine ihtiyacı vardır. Coğrafi uzaklıktan ve kontrol noktalarının fazlalığından dolayı C Bölgesi sınırlı bir sağlık hizmetine sahiptir. Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin psikolojik ve ruhsal desteğe ihtiyacı vardır.
Gazze özelinde bakıldığında, toplamda 6.475 kişi fiziksel engelinden dolayı sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşık 100.000 kişi kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan muzdariptir. Bunların 51.000’i erkektir.
Gebelik durumundan dolayı kırılgan bir yapıya ve tıbbi hizmete ihtiyaç duyan kadın sayısı ise 18.000’dir. Sağlık sorunları bakımından en kaygı verici durum ise yeni doğan ve çocuklarla ilgilidir. Gazze’de toplam 86.287 yeni doğan ve çocuk, acil sağlık hizmetine ve özel bakıma ihtiyaç duymaktadır.
ENERJI VE SU
2014 yılında İsrail’in kasıtlı olarak Gazze’nin altyapısını hedef alan saldırıları bölgede enerji tedariki yönünden kriz yaşanmasına yol açmıştır. Tesislerin onarım çalışmalarına rağmen bugün Gazze’nin sadece %45’nin enerji ihtiyacı karşılanabilmekte ve her gün 16 ile 18 saat enerji kesintisi yaşanmaktadır.
Enerji yetersizliği sebebiyle temiz su ihtiyacı da karşılanamamaktadır. Bugün Gazze nüfusunun %70’ine üç günde 6 ila 8 saat arası su verilebilmektedir. Buna ek olarak, enerji kesintileri atık su arıtma tesislerinin çalışmasını da engellemektedir.
Gazze’de yer altından çıkarılan içme suyunun tedarikinde de enerjiyle ilgili sıkıntılar sebebiyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır.12 Dünya Bankası’nın yaptığı açıklamada, enerji ve yakıt kesintileri Gazze’de yaşanan insani krizi kalıcı hale getirmektedir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum