Murat YILDIRIM

Murat YILDIRIM


KAMUNUN İMDAT ÇIĞLIĞI (BİR RAPOR ) (2)

19 Mart 2016 - 00:05

SONUÇ ALARAK : Kentlerin geleceği 50-100 yıllık bir zamanı ön gören planlama gerekirken kentimizde hala motorlu araç ve yaya envanteri yapılmadan, çağdaş şehircilik ve habitat kuralları dikkate alınmadan , ayrıca halk tarafından bilinmeyen, STK'nın da görüş ve önerileri göz ve kulak ardı edilerek tartışılmaya açık, meclis kararlarıyla ortaya konulan bu ayıplı eserler (4077/ 4a ya göre ayıplı hizmetlerdir) Toplumun ruh sağlığı, toplumsal maliyetler, halkın ve devletin ekonomisi, kentin ve çevrenin güvenliği, kentsel ekoloji, bilumum çevre değerleri, insanların sağlığı ve fiziki güvenliği açılarından ( bu yapılar )açık bir tehdit vasıtasıdır.
Bayındır semtinde de aynı uygulama sonucu trafiğin akış hızında azami yavaşlama ve tıkanmalar mevcuttur. Sonuçları itibarıyla durum üzücüdür, her an için çok yönlü zararlar doğurmaktadır. Hatalı planlamaya odaklı uygulama; durumun yeniden gözden geçirilmesini gerektirir hale gelmiştir. Planları hazırlayan teknik unsur, karar sürecinde yetkili, etkili olanlar, birinci ve ikinci derecede sorumluluk taşıyan kurumlarımız,30000'e yakın nüfusa sahip Meltem mahallesindeki bu vahşeti; karar ve uygulama sonuçlarını yüksek kamu yararı adına bir haftalık süreyle dahi olsa (sabah 08.00 - 17.00 arasında) kurumlar bazında izleme imkanı oluşturlarsa bu raporun içeriğinde yer alan sıkıntılarla ilgili serzenişleri daha iyi anlama fırsatı bulabileceklerdir.
Gerçek manada bir planlama ve karar hatası olduğunu düşündüğümüz söz konusu yapıların yer seçimleri evvelinden isabetsizdir. Buna rağmen mevcut tıkanıklığın giderilmesi için asgari çözüm imkanları hala mevcuttur.
Konunun bir kere de Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma grubunda da görüşülüp tartışılarak toplantı tutanağının Yürütme Kuruluna taşınabilmesi için kentin ve çevrenin en önemli konularından olan bu durumun gündeme alınmasını, icabında olağan üstü bir toplantı düzenlenerek gereğinin yapılması hususunda İlginizi ve bilginizi rica ile talep ederim. Saygılarımla.
(Dip not: Kademeli olarak konunun çalışma Grubu ve Yürütme Kurulunda görüşülmesini müteakip Antalya Kent Konseyimizin koordinatörlüğünde :
1-Emniyet Müdürlüğü temsilcisi,
2-Çevre ve Şehircilik ¡1 Müdürlüğü temsilcisi
3-Antalya Büyükşehir belediye temsilcisi,
4-Muratpaşa Belediye temsilcisi,
5-Şehir Plancılar Oda temsilcisi, 
6-İnşaat Mühendisleri oda temsilcisi,
7- Trafik kazalarını önleme oda temsilcisi, olarak kurum ve kuruluşların daveti ve görüşülmesiyle sorunun çözülebileceği kanaatini taşıyorum.)
Dip not: İnsanımızın ruh sağlığını,can ve mal güvenliğini tehdit eden;yoğun ekzos kirliliği ile insanları Akciğer kanserine sürükleyen bu vahim manzaraya ilmen ve teknik açıdan"DUR" deilmemesi(2872-1593- 4077 sayılı yasalarla, ilgili yönetmeliklere,ana yasamızın 3. Ve 56. maddelerine aykırı durumdaki bu vahim manzara karşısında yüksek kamu yararını koruma adına adım atılmaması) halkın infialine kaygı ve korkusuna neden olmaktadır.
SAYIN VALİMİZİN DİKKATİNE SUNARIZ. SAYGIYLA             

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum