İlhami PINAR

İlhami PINAR


İMAM ŞÂFİÎ’Yİ ANLAMAK (6)

22 Kasım 2017 - 00:34

Vahye tâbi olması budur. Şu ayetlerde, tâbi olmak murad olunmuştur:
“Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.” (En’âm, 6/106)
“Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık, öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevâ (istek ve tutku)larına uyma.” (Casiye, 45/18)
Rasulullah (s.a.s.)’in tebliğ etmesi emri şu ayettedir:
“Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kâfir olan bir topluluğu hidayete erdirmez.” (Maide, 5/67)
Allah Rasulünevahyettiklerine tabi olmasını ve onları tebliğ etmesini şu ayetle emretmiştir:
“Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun.” (Şura, 42 /52)
“Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür.” (Nisa, 4/113)

Bu ayet-i kerimeler ve yukarıda geçenler gösteriyor ki Hz. Peygamber, kendiliğinden bir şey söylemezdi. O, Rabbinin şeriatını tebliğ etti. Onun için şöyle diyebildi: “Allah’ın size emrettiklerinden hiçbir şey bırakmadım, onu size buyurdum. Allah’ın sizi nehyettiklerinden hiçbir şey bırakmadım, o yasağı size duyurdum.”
SONUÇ
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözleri ve sair Sünnetleri, Allah’ın buyruklarını ve yasaklarını beyân edici olunca, onu hüccet edinmek, Allah’ın buyurduklarını bilmek için bir ışık tutmak, mü’minlerin üzerinde bir haktır.
Yukarıda kısada olsa, İmam Şâfiî (rh.a.)’in Sünnet’in delil oluşu hakkındaki Kur’ân’dan çıkarmış olduğu delillerden bahsetmeye çalıştık.
Selâm ve duâ ile…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum