İlhami PINAR

İlhami PINAR


İMAM ŞÂFİÎ’Yİ ANLAMAK (5)

21 Kasım 2017 - 00:11

4- Allah Teâlâ, aralarında hüküm vermesi için Peygamberi çağırmalarını, kendi aralarında birbirlerini çağırmaları gibi tutmamaktadır. Peygambere muhalefet etmeği, diğer insanlara başkalarına muhalefet etmek gibi kılmamıştır. Belki Peygamberin hükmüne muhalefet eden müslüman olmaz. Böyle olunca Peygamberin hükümleri ve sözleri, uyulması gereken Sünnet’tir, tutulması gereken hüccettir.
Birinci konu, şu ayetlerle sabittir:
“Rasul’ün çağırmasını, kendi aranızda kiminizin kimini çağırması gibi saymayın. Allah, sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece O’nun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isâbet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar.” (Nur, 24/63)

“Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Rasulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir. Eğer hak lehlerinde ise, ona boyun eğerek gelirler. Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapı? Hayır, onlar zalim kimselerdir. Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü'min olanların sözü: İşittik ve itaat ettik, demeleridir. İşte felâha kavuşanlar bunlardır. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup ondan sakınırsa, işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır.” (Nur, 24 /48-52)

 Allah (c.c.), insanlara öğretiyor ki: Aralarında hüküm vermek üzere Peygamber’i çağırmaları, Allah’ın hükmüne çağırmak demektir. Aralarında hüküm veren Hz. Peygamber’dir, Allah’ın Rasulü’dür. Rasulullah’ın hükmüne teslim olmak, Allah’ın farz kılmış olduğu hükme teslim olmak demektir. Rasulullah’ın hükmü, Allahın hükmü demek olur. Bunların hepsi mutlaka Rasululah’ın Sünneti’nin şeriat olduğunu gösterir.

5- Allah (c.c.) Peygamberine, risâletini tebliğ etmesini, şeriatı beyân eylemesini, vahyine tâbi olmasını emretmiştir. Yine Allah (c.c.), Rasulünün tebliğ ettiğini, şeriatını beyân ettiğini, vahyine tabi olduğunu haber vermiştir. Tebliğ, onlara Kur’ân’ı okumakla ve okutmakla Hz. Peygamberin beyânıyla olmuştur. Öyle olunca şeriat, Kur’ân ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözleri olur. Çünkü insanlara tebliğ ettikleri bunlardır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum