Murat YILDIRIM

Murat YILDIRIM


TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA ÖNEMLİ BİR ÇAĞRI

03 Temmuz 2016 - 00:05

Konu: Verilecek inşaat ruhsatı sürecinde yeşil doku tahribatının dikkate alınması hk.
Kentsel boyutta ve çevresinde her alanda çeşitli maksatlarla verilen inşaat ruhsatları aşamasında inşaat şirketleri ve müteahhitlere koşul olarak her türlü ağaca zarar verilmemesi noktasında şartname imzalattırılması çağımızın kaçınılmaz bir zarureti ve hayati bir mecburiyeti haline gelmiştir.
Çünkü gün geçtikçe hızla çarpıklaşan kentsel manzara kentleşmede yeşil erozyonunu da beraberinde sürüklemektedir. Bu nedenle yüklenici inşaat firmaları ve müellifler inşaat için sökülmesi kaçınılmaz olan ağaçları zedelemeden ağaç müzesine taşınmasını sağlamalıdırlar.
Bu süreci takiben ilgili belediyemiz de müzedeki ağaçları öncelikle otobüs duraklarına, ihtiyaç duyulan diğer alanlara dikmeleri insan varlığı ve temiz çevrenin tesisi açısından önemli bir ihtiyaçtır. Diğer taraftan bu kabil uygulamalar sağ duyunun bir gereği,insan ve memleket sevgisinin de bir kriteri olarak kabul edilmektedir. Belediyemizin bu güne kadar sürdürdükleri değerli çalışmalara ek olarak söz konusu uygulamalarda da ilgili inşaat ve firmalar üzerinde yaptırım uygulamaları fevkalade yararlı olacaktır. Bu ve benzeri konularda ihtiyaç duyulduğunda Gönüllülük esasına dayalı olarak kenti ve insanına gönül vermiş bir dernek (STK) sıfatıyla kamu yararı açısından uygulamalara katkı koymak yegane şiarımızdır. Bilgi ve gereğini arz ederim.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum