Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


7103 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?

17 Nisan 2018 - 00:01

Değerli okurlar,
7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 27.03.2018 tarihli 2.Mükerer Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu hafta sizlerle 7103 Sayılı Yeni Torba Kanun İle İşsizlik Sigortası Ve Sosyal Sigortalar Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler konusunu paylaşmak istedim.
7103 sayılı kanunda yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
YENİ SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Madde 42 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19. Madde ile; Özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanmaktadır.

Uygulamaya Göre;
İŞKUR’a- kayıtlı işsizler arasından 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasından işe alınanların; işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede 10 günden fazla 4 (a) ve (c) kapsamında çalışmamış olmaları ve isteğe bağlı sigortalı hariç 4 (b) kapsamında sigortalı olmamaları, işyerinin bir önceki takvim yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla;
İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin (2018 yılı için günlük net 67,65 TL) sigortalının çalıştığı gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan (2018 yılı için günlük net 25,37 TL) sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere prim desteği sağlanacaktır.

İşyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlandırılmayacaktır.
Ancak prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanuna göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece belirtilen teşvikten yararlanacaktır.
Destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam eder.
Sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda, aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Sağlanacak prim desteği 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. (Devamı yarın…)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum