Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDAR

06 Ekim 2017 - 00:05

Değerli okuyucular, bu hafta sizlerle 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK’ler) dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin uygulaması gereken BOBİ FRS hakkında bilgi vermek istedim.
Bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacağı; gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir finansal raporlama standardı olan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı” (BOBİ FRS) 29 Temmuz 2017 tarihli 30138 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanmıştır.
BOBİ FRS’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak, gerçeğe uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır.  
BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarında sunulan tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır.

BOBİ FRS; ortakların, yatırımcıların, Kredi verenlerin, kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir.    
BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TRF uygulamayan şirketlerin finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca Uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır. İşletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamaları sonrasında; Ülkemizdeki yatırım iklimi olumlu yönde etkilenecek, yatırım ve istihdam artışı sağlanacaktır.     
        
BOBİ FRS kullanıcılarının bilgilendirilmesinin önemi üzerinde duran Kamu Gözetim Kurumu tarafından, 05 Eylül 2017 Perşembe günü Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Kamu Kurumu yöneticilerinin, Fakülte eğitim görevlilerinin ve geniş bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslek grubunun katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.            
 Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim.
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum