Ali Haydar ÇETİNTÜRK

Ali Haydar ÇETİNTÜRK


HARAM AYLAR VE ZAMAN MEFHUMU (2)

09 Eylül 2016 - 00:01

Bismillahirrahmanirrahim
    
        Dünyanın corafyası ve yaz ile kışın, gece ile gündüzün uzun olduğu yerlerde yaşayan insanların halleri göz önüne getirildiğinde ibadetlerin kameri takvime göre şekillendirilmesinin, mizacında (tabiatında) değişiklikden hoşlanan insan cinsi için çok büyük hikmetler olduğu anlaşılmaktadır. (Devam edecek...)
  Allahu teala bir şeye hürmet vermişse o şey muhteremdir. Allah'ın (cc) haramına hürmet eden kişide muhteremdir. O zaman bir müslümana yakışan şöyle demesidir; "madem Allah (cc) bu dört aya haram aylar diyor, benimde bu aylara hürmet edip, bu ayların hürmetini ihlal etmemem lazımdır."
     Mesela receb ayındaki reğâib gecesine hürmet etmek, zi'lka'de ayında pazartesi perşembe oruçlarını aksatmamak, zi'lhicce'nin ilk on gününün dokuzunda oruçlu olup ibadet etmek ve muharrem ayında âşûrâ ve orucuna ihtimam etmek hep bu cihettendir. Müslümanların üzerine haccın gölgesinin vurduğu bu günlerde ibadet etmet elbette çok kıymetlidir.
     Zamanların ve mekanların sahibi sadece Allahdır (cc) ve Allahu teala insanların kazanması için bir takım zamanları ve mekanları sebep kılmıştır. Nitekim buharide şöyle bir hadis-i şerif mezkurdur (zikredilmiştir).
     "Hiç bir gün yoktur ki, o günlerde yapılan salih amel, Allah katında bu günlerden (zi'lhiccenin ilk on gününde yapılan amelden) daha kıymetli olsun. Dediler ki; Allah yolunda cihad tamı değil? Efendimiz (sav) Allah yolunda cihad etmetde bundan daha kıymetli değildir. Ancak bir kişi, canı ve malıyla cihad'a çıkarda, bunlardan hiç biriyle dönmezse (şehid olursa) o hariç" buyurdu.
     Ebû Hureyreden (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerfte de Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;
     "Zi'lhiccenin on gününde yapılan ibadetler kadar diğer günlerin hiç birindeki ibadet Allah'a sevgili değildir. Bu günlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinin her birinin ihyası de, kadir gecesinin ihyasına muâdildir (denkdir)". (Tirmizi, Savm, 52 / İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
     Haram aylarda ibadet etmek nefislere zor gelecek olursa, hiç olmazsa bu aylarda günahlara sebep olacak şeylerden uzak olmak lazımdır. Çünkü bu aylarda savaş yasağı neshedilmiştir (kaldırılmıştır).
     Binâenaleyh "nefislerinize zulmetmeyiniz" ayetindeki "zulüm" günah işlemek olarak tevil edilmiştir. Hal böyle olunca bu aylarda günah işlemenin cezâsı diğer aylara göre daha çoktur.     
     Bu gerçekleri unutmama dileği ile haram aylar ve haccınız şimdiden mübarek olsun. Vesselam 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum