Ali Haydar ÇETİNTÜRK

Ali Haydar ÇETİNTÜRK


HARAM AYLAR VE ZAMAN MEFHUMU

08 Eylül 2016 - 00:04

Bismillahirrahmanirrahim
     Allahu teala, Tevbe suresinin 36. âyet-i kerimesinde, göklerin ve yerin yaratıldığı günden beri, ayların sayısının kendi katında 12 ay olduğunu haber vermiştir.
     (min hâ erbeatün hurum) kavl-i şerifiyle de o ayların dördünün haram aylar olduğunu ifade buyurmuştur. Kurân-ı azîmü'ş-şân'ın baş müfessiri Peygamberimiz (sav) de, Ebû bekr es-Sıddık'tan rivayet edilen buhari hadis-i şerifinde bu 12 ayın; Muharrem, safer, rebîul-evvel, rebîul-âhir, cemâziye'l-evvel, cemâziye'l-âhir, receb, şaban, ramazan, şevval, zi'lka'de ve zi'lhicce ayları olduğu haber verildikten sonra haram ayların üçünün peşpeşe geldiğini (zi'lka'de, zi'lhicce ve muharrem) dördüncüsünün ise receb ayı olduğunu ismen zikretmiştir.
     Yûnus suresinin 5. âyet-i kerimesinde de Rabbimiz, senelerin sayısının ve hesabın bilinmesi için ay'a bir takım menziller takdir ettiğini ve bunların bir hikmete binâen yaratıldığını bildirmektedir.
     Binâenaleyh İslam dini de ibadet takvimini, ay takvimine göre düzenlemiştir. Mesela oruç, bakara 185. ayetinde geçtiği gibi ramazan ayına mahsustur. Hac ise bakara 197. ayetine göre Rabbimizin cemi (çoğul) sığası ile haber verdiği şevval, zi'lka'de ve zi'lhicce aylarına mahsus bir ibadettir.
     Ay takvimi her yıl 10 gün öne geldiği için, 33 yıl miladi takvime göre zekatını hesaplayıp veren kişinin bir yılı eksik kalacağı için Allah (cc) katında mesul olur.
     Aynı şekilde 33 yaşında olan birisine "kaç yaşındasın?" diye sorulduğunda 34 yaşındayım demesi lazımdır. Çünkü Allahın (cc) katındaki muteber aylar kameri aylar olup, senelerin sayısı da yani yaşlar da bu aylarla hesap edilir.
     Hatta kehf suresi 25. âyet-i kerimesinde Rabbimiz ashâb-ı kehf'in mağarada kaldıkları zamanı haber verirken evvela onların kullandığı takvime göre 300 yıl buyurduktan sonra 9 yıl daha ilave ettiklerini haber vererek kendi katında muteber olan takvimi de zikretmiştir.
     Çünkü 300 yıl miladi olarak 112785 gün, kameri olarak da 109695 gün yapar. 112795 den 109695 çıkarıldığında ortaya çıkan rakam ise tam 8 sene 7 aydır.
     (Çok için tamam hükmü vardır) kaidesince bu rakam 9 yıldır.
     Dünyanın corafyası ve yaz ile kışın, gece ile gündüzün uzun olduğu yerlerde yaşayan insanların halleri göz önüne getirildiğinde ibadetlerin kameri takvime göre şekillendirilmesinin, mizacında (tabiatında) değişiklikden hoşlanan insan cinsi için çok büyük hikmetler olduğu anlaşılmaktadır. (Devam edecek...)
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum