Reklam
Ali Haydar ÇETİNTÜRK

Ali Haydar ÇETİNTÜRK


ÖLÜRSEM ŞEHİDİM KALIRSAM GAZİ

10 Mart 2016 - 00:01

Bismillahirrahmanirrahim
Yapılan tariflerin, efrâdına câmi' ağyârına mâni' olması gerekir ki o tarif üzerine yapılan izahlar doğru ve isabetli  olabilsin.
Türk dil kurumu (TDK) ya göre Şehid olmak; ülkesi, ülküsü veya inancı uğrunda savaşırken ölmektir.
Bu tarif'e göre devrim şehidi, basın şehidi, demokrasi şehidi vs... kısacası ülküsü uğruna can veren herkese şehid denmesi gerekir ki bu doğru değildir. Bu sadece sözlük anlamında bir şehâdet'dir.
Şehidlik dînî bir kavram olduğu için, ancak o dinin sahibinin yapacağı tarif doğru olan tarifdir.
Şehid lügat da; şâhid olan, tanıklık yapan, birşeyin aslını ortaya çıkarmada kendisine müracaat edilen manalarına gelir. İstılah'da ise; Bakara sûresi 154 ve Âl-i imran sûresi 157. âyet-i kerîmelerinde,  Allah (cc) yolunda öldürülme şartı karşımıza çıkmaktadır.
Peygamber Efendimize (sav)  içerisinde ğanîmet, şöhret, riya, gösteriş veya ırk adına yapılan savaşlarda kimin şehid olacağı sorulduğunda, Peygamberimiz'in (sav) ''Kim Allah'ın (cc) adını, hükmünü yüceltmek, herşeyin üstüne çıkarmak için savaşırsa, o Allah (cc) yolunda (şehid olan) dır '' şeklinde vermiş olduğu cevab dan anlaşılan odurki,  bir kimsenin hakiki şehid sayılabilmesi için onun ülküsünün baş köşesinde Allah'ın (cc) adını  ve hükmünü yüceltme gayesinin  bulunması icab etmektedir.
Aksi takdirde o kişi ğanîmet şehidi, şöhret şehidi, riya şehidi veya ırk şehidi isimleriyle müsemmâ olur. (isimlenir) Ecdâdımızın Çanakkale'de ve Kurtuluş savaşı sırasında sarfettiği gayretlerindeki niyeti anlamak hiçde zor değil. Rabbim onların şehâdetlerini kabul eylesin. Onları, hakkımızda şefaatçi eylesin.
Ayrıca Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirmek isteyenlere Çanakkale'yi hatırlamalarını tavsiye ediyoruz.
Türk Mehmed'le Kürt Ali orada buluştular
Yedi düvele karşı sırt sırta vuruştular
Aynı imanla coşup, vatan müdafaasında
Allah Allah diyerek Mevla'ya kavuştular.
Şehâdet aynı zamanda bizlere bırakılan çok kıymetli bir mîras'tır.
Hâlid bin Velid'in (ra) İran komutanına '' Sizin hayat ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim''  demesi şehidlik kavramının ne kadar ulvî bir kavram olduğunu göstermesi bakımından çok mânidardır.
İbn-i Kesîr ve Nesefî tefsirlerinin beyanı ile Tevbe sûrasinin 52. âyet-i kerîmesinde '' İki güzelden biri '' cümlesi ya zafer veya şehid olmaktır. Dolayısıyla bu âyet-i kerîme Ecdâdımızın  dilinde ''Ölürsem şehid'im kalırsam gâzi'' sözleriyle slogan haline gelmiştir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum