Reklam
Ali Haydar ÇETİNTÜRK

Ali Haydar ÇETİNTÜRK


ÖLÜRSEM ŞEHİDİM KALIRSAM GAZİ (2)

11 Mart 2016 - 00:01

ŞEHİDLİĞİN KISIMLARI
Üç çeşit şehidlik vardır.
 1- Kâmil (tam) şehid ; Yukarıda zikredildiği gibi Allah (cc) yolunda savaşırken canlarını veren veya barışta eşkiya tarafından öldürülen kimselerdir. ( Namazları kılınır, kanlı elbiseleriyle yıkanmadan defnolunurlar.)
2- Dünyevî şehid ; Kalbinde nifak olduğu halde müslümanlar'ın safında savaşıp, öldürülen kimselerdir. Bunlar şehid zannedilen ölülerdir.
3- Uhrevî şehid ; Bunlarda hükmen şehid sayılanlardır. Bunların sayıları çok olmakla beraber kısaca şöyle özetleyebiliriz.
Müslüman olmak şartıyla
a- Suda boğulanlar
b- Ateşte yananlar
c- Enkaz altında kalanlar 
d- Vebâ gibi bulaşıcı hastalıktan ölenler                                                                                                                                                
e- Karın ağrısından ölenler
f- Ciğer hastalıklarından ölenler
g- ilim yolunda ölenler
h- Sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler
ı- Baş ağrısından ölenler
i- Doğum esnasında veya lohusa iken ölen kadınlar
 j- Helal kazanmak için çalışarken ölenler
k- Cuma gecesi ölenler
l- Gurbette vefat edenler
m- Akreb, yılan sokması gibi sebeblerle vefat edenler
n- Malını müdafaa ederken öldürülenler
o- Irz ve nâmusunu müdafaa ederken öldürülenler
ö- Emr-i bil ma'rûf nehy-i anil münker yaparken öldürülenler       
Kaynak; Buharî, Ezan, 32, Cihad 30 ; Müslim İmâre 164 ; Tirmizî, Cenâiz,65, Fedâilu'l-Cihad 14 , Ahmed bin Hanbel 1, 22,23, 2, 323, 325.
Ebû Dâvud ve Tirmizî Hadîs-i şerîfinde ''Şehid Ehl-i beytinden (âile ve akrabasından) yetmiş kişiye şefaat eder, şefaati kabul edilir'' buyurulmuştur.
Şehidlik, her şuurlu olan müslüman'ın arzuladığı bir şeydir. Zîra Efendimiz (sav) buyurdularki;
Şehid olmayı Allah'u teâla'dan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah (cc) rahat yatağında vefat etse bile, şehidler'in derecesine eriştirir.
 ( Müslim, İmâre 156, 157; Ebû Dâvud, İstiğfâr, 26; Nesâî, Cihad,36; İbn-i Mâce, Cihad, 15).
Makâlemi bitirirken, Vatanlarını, namuslarını korumak için ve bu vatan toprağında yaşayan insanlar rahat yaşayıp, ibâdetlerini rahat olarak yerine getirebilsinler diye şehid düşen bütün vatan evlâtlarına, yavrularımıza Allah'dan (cc) rahmet, yakınları ve bütün halkımıza da sabr-ı cemil diliyorum.
MEKANLARI CENNET OLSUN. Amin
Vesselam
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum