Reklam
Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


MÜNACAAT DERYASINDAN BİR DAMLA

22 Ekim 2016 - 00:01

Bugünkü köşemizde, mutemed kaynaklardan istifade ederek derlediğimiz ve kalbi harekete geçirip uyanık hale getireceğini umduğumuz bir münacat demeti paylaşmak istiyoruz.
Bi ismihi subhaneh. Yâ Rabbi! ve yâ Rabb es-semavati vel ardîn. Yâ Halikî ve yâ halika külli şey: Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlûkatı bütün keyfi adıyla teshir eden kudretinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin ve iradetinin hakkı için nefislerimizi bize musahhar et. matlubumuzu bize musahhar kıl. İmana ve Kuran'a hizmet için insanların akıllarını, kalplerini ve gönüllerini iman hakikatlerine musahhar eyle. Hz. Musa(a.s)'ya denizi, Hz. İbrahim(a.s)' ateşi, Hz. Davud(a.s)'a dağı ve demiri, Hz. Süleyman(a.s)'a cin ve insi, Hz Muhammed(a.s.m)'e şemsi ve kameri teshir ettiğin gibi Kur'an hakikatlerine akılları ve kalpleri ve gönülleri musahhar et. Bizi ve bütün ehl-i iman kullarını nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden mahfuz kıl ve Cennet-ül Firdevs'inde mesut eyle.
Ya Rabbi! Bizi affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Bizi bu dünyada sahipsiz, başıboş bırakma. Bizi makarrı saltanatına iman ile al. Bize bu dünyada tattırdığın nimetlerin asıllarına membalarını (cennette) kavuştur.
Ya Rabbi! Bizim günahımız çoktur ve büyüktür. Ammâ senin affın daha büyük, mağfiretin daha geniştir. Çünkü sonsuz, sınırsız ve nihayetsizdir. Bizde dağlar gibi büyük, kum taneleri gibi çok olan günahlarımız için senin, sonu olmayan affından, sınırı bulunmayan mağfiretinden af diliyor, mağfiret talep ediyoruz. Bizleri eli boş çevirme.
Ya Rabbi! Şeytan senin düşmanındır. Bizimde düşmanımız. Bizi affetmen kadar aleyhillaneyi kahredecek bir şey yoktur. Ya Rabbi! Seninde bizimde düşmanımız olan aleyhillaneyi kahr-u perişan edecek muameleyi; affedilmeyi, bağışlanmayı senden istiyoruz, bizleri geri çevirme.
Ya İlahi! Tövbemize bağlı kalmamakla beraber, senden afdilemekliğimiz yüzsüzlüktür. Fakat affının genişliğini ve rahmetinin nihayetsizliğini bilip dururken af dilemekten geri durmakta şaşkınlıkdır. Ya Rabbi! Affına olan iman ve itikadımız hürmetine bizi kapından döndürme. (Devam edecek...)
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum