Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


GERÇEK TÖVBEYE DOĞRU

02 Şubat 2018 - 00:03

      Tevbe yolculuğunda bazı engeller vardır. Bunlardan biri ve en önemlisi “tevbeme bağlı kalmam da tekrar günaha dönebilirim endişesidir”. İki sebepten dolayı bu endişeye mahal yoktur. Birincisi ölüm gizlidir ne zaman geleceği belli değildir. Tövbeden hemen sonra bir daha günah işlemeye zaman kalmadan kapıyı çalabilir. O zaman günahlardan arınmış olarak Hak Tealanın huzuruna çıkmış oluruz ki bundan büyük bahtiyarlık olamaz.

      İkincisi şartları yerine getirerek yapılan tevbe mutlaka kabul edilir ve tevbeden önceki günahlar zimmetten silinir. Daha sonra tevbe ettiği günahlara düşse dahi bu, önceki tevbenin kabulüne engel olmaz. Bu durumda ancak tevbeden sonra işlenen günahlar yazılır ki daha öncekigünahlardan kurtulmuş olmakta elbette büyük bir kazançtır. Mühim olan tevbe anında kalbi çok iyi disipline edip tevbenin şartlarını dikkatle yerine getirmektir.

      Tövbe anında, tövbenin geçerli olmasını sağlayan şartlar yerine getirilirse tövbe makbuldür, geçerlidir. Tövbeden sonra şu veya bu sebeple tekrarlanan günahlar, şartları yerine getirilen önceki tövbenin kabulüne engel teşkil etmez. Onun için tövbeme bağlı kalamam endişesi insanı tövbeden alıkoymamalı.

      Binaenaleyh bütün günahlardan bir an önce tevbe etmek vaciptir. Yine Gazalinin (R.Aleyh) dediği gibi tekrar günah işlersen yine tevbe et. Hatta günah işleye işleye onu adeta bir sanat haline getirdiğin gibi tevbeyide öylece tekrarlayıp sanat haline getir. Günah işlemekten bıkıp usanmadığın gibi tövbe etmekten de bıkıp usanma. Şeytana uyup günah işlediğin gibi Rahmana uyup tövbe et. (Abidleryolu Shf:94)
      Bu yolda dokunaklı dua, niyaz ve münacaatlarla kalbi harekete geçirmeninde önemi büyüktür. Şahsen çok istifade edip tavsiye ettiğimiz bazı münacaat örneklerini teberrüken arzedelim.

      Ya Rabbi! Şeytan seninde bizimde düşmanımızdır. Bizi affetmen kadar aleyhillaneyi kahredecek bir şey yoktur. İlahi! Seninde bizimde düşmanımız olan aleyhillaneyi kahredecek muameleyi; afv ve mağfiret olunmayı senden istiyor ve bekliyoruz, bizleri eliboş çevirme Ya Rabbi!
      İlahi ya Rabbi! Asi kulun sana geldi, kaçak kulun kapına döndü. Senden başka gidilecek yer ve sığınacak merci olmadığını anladı. Afvına olan itimadımız hürmetine bizleri bağışla Ya Rabbi!  Ya Rabbi! Bizi affet, bizi kendine kul kabul et.
      Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Bizi bu dünyada sahipsiz başıboş bırakma. Bizi makarr-ı saltanatına iman ile al. Bize bu dünyada tattırdığın nimetlerin asıllarını menbalarını Ahirette kavuştur ya Rabbi!...
 SELAM VE DUA İLE… ALLAH’A EMANET OLUN.                                                       

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum