Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ

09 Mart 2018 - 00:01

SORU: Allahu Teala neden insanı bu sıkıntılarla dolu dünyaya gönderdi. İnsanın bu sıkıntılarla dolu dünyaya gönderilmesini Allahu Tealanın rahmetiyle nasıl bağdaştırabiliriz?
CEVAP: Bir kere dünya ve yaşamak her şeye rağmen tatlıdır,güzeldir. Yaratılışta hayır ciheti esastır ve küllidir. (Yani hayırlar çoğunlukta ve şerlere ağır basacak bir keyfiyettedir. Şerler  (kötülükler) ise tebei ve cüzidirler. (azdırlar). Kötülükler hayırların, güzelliklerin ve kemallerin mertebelerini, kısımlarını bildirmek için yaratılmışlardır. Çünkü bir şeyin zıddı olmazsa bilinmez, ne olduğu anlaşılmaz. Bütün kötülerin ve kötülüklerin ve hatta şeytanın yaratılmasındaki hikmette budur.
Yani kötülükler çok hayırları netice verdiği ve hayırların bilinmesine, anlaşılmasına ve daha çok fark edilmesine vesile oldukları için yaratılmışlardır. Çünkü çok hayır için az şer(kötülük) terkedilmez. Cihat ve zekat gibi. Allah yolunda cihat etmekte can ve mal kaybı var. Fakat bu cihadın neticesinde öyle muazzam kazançlar var ki; görünüşteki kayıpları yok mesabesine indirir. Zekatta öyle. Fakat sosyal hayatın dengeye kavuşmasında sağladığı muazzam neticeler nazara alındığında, söz konusu cüz’i  noksanlaşmanın yok hükmünde kalacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.
Aleyhillane iblise, şeytani vazifesini icra hususunda izin verilmiş olmasıda benzer fayda ve hikmetlere dayanmaktadır. Bir kere şeytan iradeli bir varlıktır. Yani Allahu Teala sırf onu insanları saptırsın ve neticede kendisini de cehenneme atsın diye yaratmış değildir. O kendisi malum şeytani yolu tercih ettiği için o yolda gitmeye mahkum edilmiştir. İsteseydi önceki malum hali üzre devam edebilirdi. Zorlama ve zorlanma bahis konusu değildir.
Nitekim Araf Suresi 11-18. Ayetleri arasında mealen şöyle buyrulur: “ sizi yarattık. Sonra size biçim verdik. Sonra da meleklere” Adem’e secde edin dedik; hepside secde ettiler. Yalnız iblis etmedi. O, secde edenlerden olmadı. Allah (C.C) buyurdu: Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İBLİS) Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın (Ateşten yaratılan çamurdan yaratılandan üstündür) dedi.
Allah (C.C.) buyurdu. “ Öyle ise oradan (Cennetten) in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir”. Çık; cünkü sen artık aşağılık varlıklar arasına karıştın. İblis dedi: Bari bana insanların tekrar diriltilecekleri vakte kadar mühlet ver. Allah (C.C.) buyurdu: Haydi sen mühlet verilmişlerdensin. Öyle ise dedi (iblis) beni azdırmana karşılık and içerim ki bende onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından (çeşit çeşit tuzak ve taktiklerle) onlara sokulacağım da (bu yüzden) çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın dedi
İblis. Bunun üzerine yüce Allah (C.C.) buyurdu; Haydi verilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki insanlardan kim sana uyarsa bilin ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım.
İşte mealini arzettiğimiz Ayet-i Kerimeler şeytanın malum görevle istihdam edilmesinin gerçek mahiyetini açıkca ortaya koymaktadır.
Gelecek Hafta ise; Aleyhillane Şeytanın insana musallat edilmesinde ki hikmet ve maslahatlara bir göz atalım… (Devamı gelecek hafta…)
SELAM VE DUA İLE…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum