Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


FATİHA SURESİNE DAİR

15 Aralık 2017 - 00:09

Bütün namazların her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinin bilinçli olarak okunmasına bir katkı olması ümit ve temennisiyle Sure-i Şerifin mana ve mesajlarına kısa bir bakış yapacağız.Tevfik ve inayet yüce Allah’tan
Bu sureye Kur’an-ı Hakim’in başlangıç suresi olması hasabiyle açan veya açıcı manasında “Fatiha” ismi verilmiştir.Ayrıca namazın her rek’atında tekrarlanan yedi Ayet manasında “Seb’ul mesani” denir. Keza Kur’an-ı  Azimüşsanın bir nevi fihristi, özü, özeti ve Kur’andaki bütün mana ve hükümleri kapsaması cihetiyle de “Ümmül-kitap” diye tesmiye edilmiş (isimlendirilmiştir). Fatiha suresinin daha başka isimleride vardır. 25. Sözde şöyle denilmektedir. Kur’an Fatihada, Fatiha da münderic (özetlenmiş) olduğuna bütün ehl-i keşif (maneviyat büyükleri) müttefiktirler. (Bütün ehl-i kesf, bu hakikati sözbirliği halinde dile getirmişlerdir.

Elhamdülillahi Rabbilalemin = Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. “Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı, herbiri bir alem olabilir. Yerde de herbir cins mahlukat birer alemdir. Hatta herbir insan dahi küçük bir alemdir”.
Rabbilalemin = Alemlerin Rabbi tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakkın Rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir (yönetilir) demektir. Alemlerin, alem diye isimlendirilmeleri ise bütün varlıkların yüce Allah’a dellallık etmelerinden dolayıdır. Zira alem alametten gelir. Alamette birşeyi gösteren bellik demektir. İşte herbir varlık, yüce Allah’ı gösterdiğinden ve onun varlığına apaçık bir ayna ve alamet olduğundan alem diye isimlendirilmiştir. Şair ne güzel söylemiş: “ Bir kitabullahı a’zamdır seraser kainat,hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani kainat kitabını oluşturan hangi varlık kelimesine bakarsan bak onun yüce Allah’ı gösterdiğini anlarsın. Yeter ki ibret alan bir gözle bak”.
 “ Hamd” kelimesi 20. Mektupta şöyle izah edilir. Ezelde ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek olan bütün medh-u sena (övgü) Ona aittir. Çünkü sebeb-i medh olan (övgüye ve övülmeye sebep olan) nimet ve ihsan (iyilik) ve cemal (güzellik) ve medar-ı hand ( hamd-ü senaya vesile olan) herşey Onundur, Ona aittir.
Errahmanirrahim = O, Rahmandır. Rahimdir.

 Rahman ve Rahim, eşsiz rahmet ve merhamet sahibi manasında iki sıfat ismi olup Rahman; bu dünyada mü’min- kafir, iyi-kötü herkese nimet vermesi, Rahimde Ahirette sadece mü’minlere nimet veren demektir.
Malik-i Yevmiddin = Din (hesap) gününün Malikidir. Din kelimesinden maksad ya cezadır ( karşılık verme, karşılıklandırmadır); çünkü o gün hayır ve şerlere karşılık verilecek bir gündür veya (işbu din kelimesinden murad-ı ilahi) hakaik-i Diniye ( Dini hakikatler) dir. Çünkü hakaik-i diniye o gün tamamiyle ortaya çıkar.
İyyake na’büdü ve iyyake nestein = ( Rabbimiz) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Namazda Fatihayı okurken hiç olmazsa bu Ayet-i Kerimeye gelindiğinde Allahu Tealanın huzurunda olduğunu düşünüp, kalbinin gnlünün Zat-ı Akdese dönük ve yönelik halde olmasına gayret göstermelidir. Dil “ İyyake na’büdü = Yalnız sana ibadet ederiz” derken kalbin başka şeylere yönelik olmasının nasıl tehlikeli bir durum arzettiğini izahtan varestedir. (Devamı yarın…)
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum