Reklam
Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


İSLAMI YAŞAMAK

02 Eylül 2016 - 00:08

    Geçen yazımızda kalbi islami yaşayışa hazır ve elverişli hale getirme yolunda atılacak adımlardan bahsetmiştik. Ezcümle tövbe ve istiğfarla kalbi manevi kir ve lekelerden arındırmanın yanısıra lokmayı helal duruma getirmenin yol ve çarelerini nazarlara vermiştik.
    Bunların yanında mana ve mesajlarını düşünerek hiç olmazsa Allah’ın kelamı olduğunu mülahaza ederek Kur’an-ı Azimüşşanı okumak, mana ve hakikatlerini letaife indirmeye ve sindirmeye çalışarak zikrullaha devam etmek, netice ve meyvesini verdirecek şekilde çokca ölümü hatırlamak, hassaten seher vakitlerinde bol bol dua ve niyazda bulunmak, salih ve müttaki kimselerle sohbet etmek ki Risale-i Nur, ihyau ulumiddin ve Mektubat-ı Rabbani gibi mübarek, feyizli eserleri dikkatle mütalaaya devam eden kimsenin bu şartları büyük ölçüde yerine getirmiş olacağını düşünmekteyiz. Bu hayır ve faziletlere devam eden kimse kalbindeki zulmet ve katılığın bertaraf olarak yerini incelik ve hassasiyete terkettiğini görecektir. Bundan sonra yapılacak şey, kalbi eski hastalıklı haline dönmekten muhafaza etmektir. Bunun için kalbi karartan suistimalleri bilmek ve uygulamak gerekir. Kalbi karartan şeylerin başlıcaları şunlardır: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak, çok gülmek, çok ve ölçüsüz şakalar yapmak, ölümü unutmak, uzun emellere dalmal… v.b.
    Bütün bu gerçeklerin ışığı altında hareket ederek kalbini ve iç dünyasını, islami yaşayışa ehil ve müstaid hale getiren kimse görecektir ki bildiği ve öğrendiği hakikatler yerine ve zamanına göre hatırına geligeliverecek, bunları büyük bir şevk ve iştiyakla tatbikat sahasına koyacak ve neticede islami yaşayışın kapıları o kimseye ardına kadar acılacaktır inşa. Allahu Teala mevzuyu Merhum şehit Hasan El Bennanın “ Müslümanın rehberi” adı altında tercüme edilen bir Risalesinden yapacağımız iktibasla noktalayalım. Merhum diyor ki: İslam sarayının sağlam bir taşı, islam toplumunun salih bir üyesi olabilmek için şu hususları yerine getirmek ezlemdir.(Risaleden sadece maddeler iktibas edildi.)
    1-) Çok Gülmek: Kural ve yöntemleri iyi belirlenmiş olmak kaydıyla okumak yetişmenin, olgunlaşmanın ve aksiyoner bir ruh yapısına sahib olabilmenin başta gelen çarelerinden biridir. Napolyana izafe edilen şöyle bir söz var. İnsanları iki şey harekete geçirir: Korku ve alaka. Korku ve alaka duygularını istihsal edip olgunlaştırmanın başta gelen amillerinden  biri de şüphesiz okumaktır.
   2-) Güzel Ahlak: Müslümanın gerek ferdi saadet ve bahtiyarlığının, gerekse başkalarının üzerinde etkili olabilmesinin en önemli şartlarından biri güzel ahlakla vasıflanmaktır. Güzel ahlakın gerçekleşmesi içinde, dinimizin ortaya ortaya koyduğu şu ölçüleri iltizam edip sıkı mücahede (ekzersiz) yoluyla bu ölçüleri hayata egemen kılmak gerekir. Söz konusu ölçülerden bazıları şunlardır:
1- Kendisi için istediğini başkası içinde istemek, kendisi hakkında arzu etmediği şeyi başkası hakkında da arzu etmemek.
2- Açıkca yapamayacağı şeyleri gizli olarak da yapmamak,açığa vuramayacağı düşünce ve tasavvurları kalbindede barındırmamaya çalışmak. Bir büyüğümüz şöyle diyor: “ Çok özel ve zorunlu durumlar hariç;  otuz yıldan bu yana insanlar muttali olduğu zaman mahcup olacağım birşeyi ne gizlide ne açıkta yapmadım.” Asıl büyüklük işte böyle sıradışı başarı ve güzelliklerle gerçekleşiyor demek ki. Rabbim şefaatlerine mazhar eylesin. (Devam edecek...)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum