Reklam
Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


GERÇEK TÖVBEYE DOĞRU (3)

01 Ağustos 2016 - 00:01

 İmam-ı gazalinin dediği gibi cehenneme mahkûm olan kişi birbirinden ağır iki dehşetli musibete maruz bulunmaktadır. Biri cehennemin pek acı ve şedit olan azaplarına mahkûmiyet, diğeri cennetten ve onun yukarıda kısmen tanımlanan muazzam nimetlerinden mahrumiyettir. İşte bütün bu felaket ve mahrumiyetlere günahların sebep olduğunu düşünmek günahlara karşı gönüllerde nefret uyandıracak, bu nefrette geçmiş günahlar hakkında pişmanlığa, gelecek muhtemel günahlara bir sakınma ve uzak durma azimkarlığına dönüşecek. Bu azim ve kararlılıkla beraber bir günaha düşüldüğünde kalplerde pişmanlık ateşi tutuşacak. Bu pişmanlık dahi tövbenin diğer şartlarını da beraberine alarak kişiyi nihai haslette buluşturacaktır ki bu hedef Allah’ın sevgisini de beraberinde getiren gerçek tövbe karlıktır. Tövbe yolculuğunda bazı engeller vardır. Bunlardan biri ve en önemlisi “tövbeme bağlı kalmamın da tekrar günaha dönerim endişesidir.” İki sebepten dolayı bu endişeye mahal yoktur. Birincisi ölüm vakti gizlidir. Ne zaman kapıyı çalacağı belli değildir. Tövbeden hemen sonra bir daha günah işlemeye vakit ve fırsat kalmadan da  gelebilir. O taktirde günahlardan arınmış tertemiz bir halde Mevlayı Mütealin huzuruna çıkılmış olur ki mümin için bundan büyük bahtiyar olamaz.
          İkincisi, şartları yerine getirilerek yapılan tövbe mutlaka kabul edilir ve tövbeden önceki günahlar zimmetten düşürülür. Daha sonra tövbe edilen günahlara düşülse dahi bu hal, önceki tövbenin kabulüne engel teşhis etmez. Bu durumda ancak tövbeden sonra işlenen günahlar yazılır ki daha önceki günahlardan kurtulmuş olmakta elbette büyük bir kazançtır. Mühim olan tövbe anında kalbi çok iyi disipline edip tövbenin kabul şartlarını dikkatle yerine getirmektir. Binaenaleyh bütün günahlardan biran önce tövbe etmek, bütün âlimlerin ittifakıyla mutlaka yerine getirilmesi icap eden dini bir vazifedir. İmam-ı Gazalinin (R.A) dediği gibi tekrar günah işlersen yine tekrar tövbe et. Sanat edilmişçesine günah işliyorsan yine meslek edilmişçesine tövbe etmeyi prensip edin günah işlemekten bıkıp usanmadığın gibi tövbe etmekten de bıkıp usanma. Şeytana uyup günah işlediğin gibi, rahmana uyup tövbe et. Tövbe ile günahlar adeta at başı gitmeli. Tövbe ve tövbekarlık günahları gerinde kalırsa tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Bu yolda kalbi uyandıran dokunaklı dua, niyaz ve münacatlarla gönül dünyasını harekete geçirmenin de önemi büyüktür. Şahsen çok istifade ettiğimiz bazı dua ve münacat örnekleriyle konuya nihayet verelim.
          Ya Rabbi  Şeytan Senin düşmanındır. Bizim de düşmanımız. Bizi affetmen kadar aleyillaneyi kahredecek bir şey yoktur. İlahi senin de bizimde düşmanımız  aleyhillaneyi kahredecek muameleyi; af ve mağfiret olunmayı senden istiyor ve bekliyoruz, bizleri eli boş çevirme. Ya Rabbim  Bizim günahımız çoktur ve büyüktür. Amma senin affın daha büyük, mağfiretin daha geniş, Keremin daha çoktur. Çünkü sonsuz sınırsız ve nihayetsizdir. Ya Rabbi çok ve büyük olan günahlarımız için, senin sonu olmayan  affından, sınırı bulunmayan mağfiretinden af diliyor, mağfiret istiyoruz, bizleri geri çevirme.
           İlahi Ya Rabbi Asi kulun sana geldi, kaçak kulun kapına döndü. Senden başka gidilecek merci ve çalınacak kapı olmadığını anladı. Ya Rabbi Affına olan itimadımız hürmetine bizleri bağışla. Ya Rabbi halimiz bir ateş çemberi içindeki karıncaya benzer. O karıncaya ki nereye gitse ateşle karşılaşır. En sonunda çemberin ordasın da karar kılar. Ölürsem de burada öleyim, kalırsam da burada kalayım diye düşünür. Ya Rabbi Bizde senden başka iltica edilecek merci olmadığını anlamış olarak huzuruna geldik; bizleri eli boş çevirme. Allah’ım Bizi affet, bizi Kendine kul kabul et, Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Bizi bu dünyada sahipsiz, başıboş bırakma. Bizi makam-ı saltanatına iman ile al. Bize bu dünyada verdiğin nimetlerin asıllarına membalarına Ahirette kavuştur. Âmin Ya Muin velhamdülillahi Rabbil âlemin.
                                                                                                                      SELAM VE DUA İLE…   

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum