Reklam
Reklam
Süreyya SALTIK

Süreyya SALTIK


DİN NASİHATTIR

15 Temmuz 2016 - 00:01

 İnsanların  sevgisine aldanmayınız.Zira bu sevgileri herzaman sona erme ihtimaliyle karşı karşıyadır.Hiç ummadık bir sebeple, beklenmedik bir anda sevginin yerini nefret alabilir.İnsanların elinde olana tamah etmeyiniz.Allah’ın verdiğine kanaat ediniz.Çünkü tamah eden daima üzüntü ve sıkıntı içinde olur.Kaanat eden de her zaman rahat ve huzur içinde olur.Nitekim: Hadis-i Şerifte “kanaat tükenmez bir hazinedir,tamahta hazır bir fakirliktir” diye buyrulmuştur.Şu beyitte  bu konuda ne güzeldir. “Beni kanaatle eyledi daim aziz, Husumet ve tamahtan oldu eteğim temiz.”              İnsanlardan ve makamlarından yardım beklemek ümidini kesiyor, bütün kalbiyle Hak Tealaya  bağlanmalıdır.Gerçek tevekkül bunu gerektirir.Başkalarından yardım beklentisi içinde olan kimse insanlar tarafından hor görülür.İnsanlardan yana tamahı terkeden kimse dünyada da, ahirette de makbul ve mu’teber bir insan olur.Her hal-u karda yardımı Allahtan isteyin.Birinin size karşı bir kusuru olursa hemen şikayete yeltenmeyin.Kabahati kendinizde arayın.Daima özür beyan edici olun.Ama özür dilenmesini istemeyin ve beklemeyin.Kimsenin ayıbını araştırmayın.Ayıplarınızın gizli kalmasını istiyor, deşifre olmasını istemiyorsanız, başkalarının ayıp ve kusurlarının ortaya cıkmaması için gayret edin.Çünkü başkasının bize karşı nasıl bir muamele sergileyeceğini, bizim başkasına karşı izlediğimiz muamele tarzımızı belirler.               Nasihat kabul eder görünen münafıklara nasihat etmeyin.Gerçekten  nasihat kabul eden kimsede nasihattan sonra mutlaka olumlu gelişme ve değişmeler olur.Hiçbir değişiklik olmuyorsa o kimse büyük ihtimalle munafıktır.Ondan nasihati kaldırmak daha akıllıca bir yol olur. O münafık yapılı adamı ayıplarsanız; duymasın size düşman olur.               Bir kimse yanlış konuşursa yanlışını insanlar arasında söylemeyin.Yalnız olduğu zaman ve nasihat kabul edici olduğunu bilirseniz, o zaman söyleyin.İnsanlardan bir sıkıntı gelirse affedin.Karşılığında iyilik yapmaya bakın. Birisi size ta’zim  etmez, hürmette kusur ederse sakın ondan dolayı hatırınız kırılmasın.Filan kimse bana saygısızlık etti gibi sözlerden çok sakının.Çünkü bu çeşit söz ve söylemler insaniyeti büyük ölçüde erozyana uğratır.                   Bir kimse sizden iyi olarak bahsederse ona sevinmeyin.Hariçten gelici övücü sözlerle kendinizi ölçmeye kalkmayın.Kendinizi yine kendi gözlemlerinize dayanarak ölçüp tartın. Çünkü sizi beşer olarak yine en iyi kendiniz tanırsınız.İnsanların övmesini ve yermesini aynı tutarsanız felakete uğramazsınız. Övme ve yermeler karşısında 5 yaşındaki bir cocuk gibi olmaya çalışın. Bunu yapabilirseniz çok büyük manevi kazançlara kanatlanmış olursunuz. Size acı bir haber gelir veya hasta olursanız, Allahu Tealadan razı olmaya cok dikkat edin; rıza haline gölge düşürecek en ufak bir hoşnutsuzluktan bile uzak kalmaya calışınız.Allahu Teala bir rivayete göre şöyle buyurmuş: Ben Azimüşsan alemlerin Rabbiyim.Dilediğim gibi hükmederim.Kim benim hüküm ve takdirime razı olmazsa o, gitsin kendisine başka bir Rab bulsun.Binaenaleyh rıza halini muhafaza için kalp ve gönül dünyamızın dikkatli bir muhafızı olmak zorundayız.               Evinizde iyi ahlaklı olun. Hane efradı ağır söz sarfetselerde siz dilinizi koruyunuz.Düşünerek söz söyleyin.Seviyenize gölge düşürecek basit, yapmacık ve anlamsız söz ve soru sormalardan kaçının.Zira müminin dili aklının gerisindedir; önce düşünür sonra konuşur buyrulmuştur.Elden geldiği kadar ilmiyle amil alimlerin sohbetinde bulunun.İlim öğrenmekten bir an bile geri durmayın.Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.Hadis-i Şerifini hayatınızın düsturu  haline getiriniz.Zira ilimsiz amel şeytanın oyuncağı olur. İlminiz az ise onunla amel edin, çoğalır. Zira Hadis-i Şerifte: Kim bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerinide öğretir buyrulmuştur. Unutmayalım ki: Dünya rahat yeri değil, ibret yeridir. Nitekim Rasul-i Ekrem Efendimiz (A.S.M.) Dünya ibret yeridir, tamir yeri değildir buyurmuşlardır. Helal gıdayada  çok önem vermeli.Rivayete göre bir lokma haram yiyenin ibadetleri  40 gün perde arkasında kalır. Elbisesinde haram bir iplik bulunan kimsenin, o haram iplik elbisede oldukça taati kabul olmaz. Şu Hadis-i Şerifi unutmamalıdır: İbadet 10 kısımdır. Dokuzu helali aramak, biri salih amellerdir. Mecbur kalmadıkça insanlardan bir şey istemeyiniz. İstesenizde az isteyin. Hiç kimseye zulümde ve günahta yol göstermeyin.Önünüze bakın.Her tarafa öteye, beriye bakmayın. Her gördünüzle değil icabedenlerle konuş. Konuşmak icabettiğinde yavaş ve mu’tedil sesle konuşun.Birisi sizinle konuştuğunda iyice dinleyin.Zira muhafakınızı itina ile dinlemezseniz, bu onu incitir. Ve başkasının sizi dikkatle dinlemesini isteme hakkınıda kaybetmiş olursunuz.                                                                                                                                      SELAM VE DUA İLE  

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum