Şükrü OKUDAN

Şükrü OKUDAN


DÜNYAYI İDARE EDEN ŞİRKETLER – 39

07 Aralık 2016 - 00:03

KÜRESEL SİSTEMİN YERELLEŞTİRİLMESİ - 1
           
            Ulusaşırı şirketler on yıllardır küresel kurumları ve uluslararası anlaşmaları toplumsal süreçleri engellemek, milli ekonomileri dışa açmak ve piyasalar, finans, kaynaklar ve üretken varlıklar üzerindeki kontrolü kendilerine transfer etmek için kullandılar. Ekonomik ve politik alanların halk tarafından geri alınmasına ilişkin herhangi bir gündem bu yağmacı küresel yönetişim sisteminin, ulusal ve yerel düzeylerdeki insanlar ve kurumlar, ekonomik kaynaklarını kendi çıkarına kontrol etme ve idare etme yetkisini veren, herhangi bir yerleşim birimi için, üretim ve tüketimin maliyetini sınırlarının ötesinde dışsallaştırmayı güçleştiren ve yerleşim birimleri arasında, ortak sorulara çözüm bulunması arayışlarında işbirliğini teşvik eden bir sistem ile değiştirilmesini mutlaka içermelidir.
            Bu amaçlar, sağlıklı piyasa ilkelerinin uygulanmasıyla güçlü biçimde destekleniyor. Daha önce gördüğümüz üzere bu amaçlar kamu çıkarına işlemesi için piyasaların sosyal olarak etkin bölüşümünü sürdürecek uygulanabilir kurallar çerçevesinde işlemelidir. Aksi takdirde üretken yatırımlar yağmacı spekülasyon tarafından dışarıya itilir, maliyetleri içselleştiren firmalar bunları dışsallaştıranlar tarafından iş göremez hale getirilir ve piyasa, merkezi planlı şirket tekellerinin egemenliği altına girer. Bu yüzden küresel kurumların, sağlıklı piyasa kurallarının uygulanması amacı için ulusal ve yerel hükümetleri desteklemelidir. Normal olarak bu kurallar, yerel ihtiyaçları karşılamak üzere yerel kaynakları kullanan yerel üreticilerin lehine olacak ve yerel piyasaları ve kaynakları ekonomik yağmacıların kolonileştirmesinden kurtaracaktır. Aynı zamanda bir ülkenin halkının, ulusal ekonomisini buna istekli başka ülkelerin ekonomileri ile ne ölçüde entegre edeceğine karar verebilme özgürlüğü olmalıdır. Entegrasyon düzeyi ne olursa olsun her bir ülkenin uluslararası sistemdeki öncelikli yükümlülüğü, dünyanın geri kalanına yapılan ve ihracatı dengede tutmaktır.
 
NOT: HAFTAYA – KÜRESEL SİSTEMİN YERELLEŞTİRİLMESİ - 2
  

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum