Reklam
Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ (Nigâr Hâtun Türbesi)

19 Nisan 2019 - 00:01

Sultan II. Bâyezid’in hanımı olan Nigâr Hâtun, Şehzâde Korkut ve Fatma Sultan’ın annesidir. Nigâr Hâtun’un babası Abdullah Vehbî Efendi’dir. Şehzâde Korkut, Manisa’dan Antalya’ya sancak beyliğine tayin olduğunda, hânedân geleneği üzere beraberinde annesi Nigâr Hâtun’da gelmiştir. Nigâr Hâtun, Antalya’ya geldiği yıl olan 1503 tarihinde vefat etmiş, Kaleiçi’ndeki Mevlevîhane bahçesinin güney doğu kısmına defnedilmiş, daha sonra kabri üzerine türbe yapılmıştır.

Annesi Nigâr Hâtun’la birlikte Antalya’ya gelen Şehzâde Korkut hakkında da biraz bilgi dercedelim. Dedesi Fatih Sultan Mehmed Han 1481’de beklenmedik bir şekilde vefat edince, babası II. Bâyezid Amasya’dan İstanbul’a gelene kadar tahta vekâlet ettiğinde Şehzâde Korkut 13 yaşlarındadır. 1483’te Manisa’ya tayin edilen Şehzâde Korkut, 1502 yılına kadar Manisa’da görevini sürdürür, aynı yıl Teke İli sancak beyi olarak tayin edilir. Çok arzu ettiği Manisa’ya tekrar dönme talepleri karşılanmayınca, Antalya sancak beyliğinden çekilir ve Antalya Kalesi’ne kapanarak kendini ilme verir.

Şehzâde Korkut 1509’da hazırlattığı beş gemiyle, hac vazifesini îfâ etmek için Mısır’a gider. Sultan II. Bâyezid’in rızâsı dışında yapılan bu seyahatin siyâsî krize sebep olmaması için, Mısır’dan Hicaz’a geçişine izin verilmez. Mısır’da 14 ay ilim ve sanatla meşgul olan Şehzâde Korkut, Antalya’ya tekrar geri döner.

1511’de Antalya Korkuteli’nde baş gösteren Şahkulu İsyanı’nın önü alınamaz ve Şehzâde Korkut tedbir amaçlı Manisa’ya geçer. Saruhan Sancağı kendisine verilir. Kardeşi Yavuz Sultan Selim’in saltanatı döneminde, diğer üvey kardeşi Şehzâde Ahmed askerleriyle Şehzâde Korkut’un üzerine yürüyünce önce Mihalıç’a, oradan da deniz yoluyla İstanbul’a gidip, yeniçerilere sığınır ve buradaki mescide yerleşir. Ortalık sakinleşince tekrar Manisa’ya geçer.

Yavuz Sultan Selim’in yolladığı uydurma saltanata davet mektuplarına olumlu cevap verince, Yavuz Sultan Selim on bin askeri ile üzerine yürür. Durumdan endişelenen Şehzâde Korkut, Piyâle isimli sâdık adamı ile Mısır’a gitmek için gizlice yola çıkar, lâkin Kotkuteli’nde bir mağarada yakalanır ve Bursa’ya götürülürken Eğrigöz (Emet) Kasabası yakınında Kapıcıbaşı Sinan Ağa tarafından 1513 yılında boğularak öldürülür. Alim, şâir, musikîşinâs ve bestekâr olan ve çeşitli konularda ilmî ve edebî telif eserleri bulunan Şehzâde Korkut, Bursa Orhan Gazi Türbesi’ne defnedilir.

Nigâr Hatun’un kabrinin mezar taşlarındaki Arapça yazılı olan kitâbeler şöyledir: Baş mezar taşı:
هذا قبر المرحومة المغفورة
نكار خاتون بنت عبد الله و هي
والدة الساطان قرقود بن بايزيد خان
 
Türkçe anlamı: “Bu kabir merhume, mağfûre Bâyezid Han’ın oğlu Sultan Korkut’un annesi Abdullah kızı Nigâr Hâtun’undur.”  Ayak mezar taşı:
و قد انتقل الى رحمة الله
فى شهر رمضان المبارك
من تسعة ثمانية و تسعمائة
 
Türkçe anlamı: “Hicrî 908 senesinin (Şubat 1503) mübârek Ramazan ayında Allah’ın rahmetine kavuştu.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar