Reklam
Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ (Fetihnâme Kitâbeleri -3-)

21 Mart 2019 - 00:01

 
20.          İslam’ın maslahatındaki gayretlerini tamamlasın ve lütfu ile onu bütün mühim işlerine kifâyet eylesin
21.          Sınırsız sayıda pek çok yardım olunmuş askerlerini bölük bölük gönderdi.
22.          Din (İslam) düşmanlarıyla cihad etmek için azimet (kılıcını kınından) sıyırdı, bütün gayretini müşriklerle gazâda ve kâfirlerle savaşta sarfetti
23.          Her tarafta meşhur olan ve ülkelerin nezdinde zikredilen bu yere indi
24.          612 yılında aylardan Ramazan ayının ilk gününde”
25.          Karadan ve denizden orayı kuşattı ve zaman geçtikçe (asırlar boyu insanların) kendisini işittiği dâimi bir muhâsara ile ayın tamamında orayı muhasara altına aldı
26.          Allah’ın hüsnü tevfîkine güvenerek mancınıkları o şehrin her tarafına kurdu
27.          Allah’a sığınarak bütün gayretiyle kendisini sadece cihada verdi ve vadini yerine getirdi
28.          Gece ve gündüz cihada devam etme de Allah’tan yardım istedi ve uykuyu da, (bir yerde) karârı (yerleşip kalmayı)da tatmadı
29.          O’nun rızasını talep için Allah yolunda mücâhid olarak ve bütün kararlarını muvaffak kılacağına ve rahmetinden nefsinin günahlarını örteceğine güvenerek
30.          Dinin yollarını yüceltmede ve Müslümanlara yardımda va’dini tamamlamayı ve maksudunu yerine getirmeyi, nimetinin bolluğu ile ve fazlının güzelliği ile Allah takdir edinceye kadar (cihad etti)
31.          Bu körfezin incisini ayın sonu Cuma günü, hücumla ve karşı konulmaz gücüyle fethetti. Zamanların yüz akı olan o ay sonu ne mübârek oldu
32.          O ayda Allah’ın yüce kelimesi gâlip oldu Allah onu muvahhidlere (tevhid ehline) daimi bir nimet yapsın ve koruyucu kuvveti ile bu işi muhafaza eylesin
33.          Ve bu fethi gerçek fetihlere ve kıymetli mevâhibe (nimetlere) tâbi kılsın
34.          Ve bu kâhir devleti ve bu parlak günleri, tezâhür eden ikramlardan
35.          ve peşpeşe gelen saadetlerden boş bırakmasın (dâim eylesin)
36.          Bu gâlip ve korunmuş kaleyi binâ etmeye başlamayı (sultan) emretti (tâ ki) korunmuş ve muhafaza edilmiş olsun
37.          Zilkâde’nin ilk günü bütün gayretini bu muhkem, korunmuş (kalenin) îmârında sarfetti
38.          On üçüncü (613) senede Muharrem’in ilk günü mübârek kale tamam oldu. Allah her işi müyesser kılan, her zoru kolay edendir
39.          İki taatin arasında Allah on(d)a cihad ve kuvvet emniyetini toplayıp cem etti ve onu bir günde fetihten (Antalya’nın fethinden) ve fıtırdan (Ramazan Bayramı’ndan) ibaret olan iki bayramda rızıklandırdı
40.          İki ay içinde Allah’ın tevfikiyle muhâfazalı olan bu iki kalenin îmârı tamamlandı
41.          İttifakladır ki, bu hesenât emsâlinin ve bu hayırların bir araya gelmesi işitilmemiştir
42.          Alemlerin Rabbi olan Allah’a  hamd olsun ancak O’na güvenir ve ancak O’ndan yardım talep ederiz
43.          Allah’ın emriyle gâlip, Allah’ın yardımıyla müeyyed (desteklenen), yüce efendi, şahların en büyük şahı, milletlerin idaresi elinde olan, Arap ve acem sultanlarının efendisi, dünya padişahlarının padişahı, din ve dünyanın izzeti, İslam ve Müslümanların koruyucusu, her şeye gücü yeten devletin sağ eli, muhteşem milletin şereflendiricisi, görkemli ümmetin sığınağı, iki denizin sultanı, mü’minlerin emirinin burhânı saâdetli Sultan Kılıç Arslan oğlu şehid Sultan Keyhusrev oğlu fetih babası Sultan Keykâvus
 
Necmi ATİK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar