Reklam
Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ ( Fetihnâme Kitâbeleri -2-)

14 Mart 2019 - 00:03

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en uzun ve ihtişamlı fetihnâme kitâbeleri vasfını taşıyan Antalya Kaleiçi İzzeddin Keykâvus surlarındaki kitâbelerin tesbit edilenleri itibariyle, 9 tanesi Antalya Müzesi’nde, imza kitâbesi ile birlikte 27 tanesi in-sitü konumunda ve 7 tanesi de kayıp olmak üzere toplam kitâbe sayısı 43 adettir.

Erten’in 1922 ve Tevhid’in 1924 yılında yaptıkları okuma çalışmalarında belittikleri yıkılmış yerlerdeki tesbit edilememiş kayıp kitâbelerle birlikte (tahminen 4 veya 5 adet), Selçuklu Fetihnâmesi’nin yaklaşık 47-48 kitâbeden oluştuğu düşünülmektedir.
Fetihnâme kitâbelerinin, ketebe kayıtları olmadığı için kim tarafından yazıldıklarının tespiti mümkün olamamaktadır. Yalnız, Hüsâmeddin Subaşı Yusuf Burcu kitâbesinin yazı karakterleri ile aynı özellikleri taşımasından, Fetihnâme kitabelerinin de hattatı aynı şahıs olmalıdır kanaatindeyiz.
Fetihnâme Kitâbeleri’nin sıralaması, Erten ve Tevhid’in yapığı çalışmalar (2. kitâbe ve 3. kitâbe hâriç) esas alınarak aşağıdaki gibi numaralandırılmış ve aslı Arapça olan kitâbeler tarafımızdan Türkçe’ye tercüme edilmiştir:

1.            Rahmân ve (Rahîm) olan Allah’ın adıyla, Yüce ve Azîm olan Allah’tan başka (güç) ve kuvvet yoktur
2.            Fettâh ve Alîm olup, ortağı olmayan Allah’tan başka ilah olmadığına ta’zîm ve takdîs şehâdeti ile (yüce ve mukaddes bir şahitlikle) şehâdet ederiz
3.            Yine şahitlik ederiz ki, Muhammed (sav) onun kulu ve şerefli rasûlüdür. Allah (c.c.) ona, ehline ve âline (ona uyanlara) salât ve en üstün selam ile selam eylesin
4.            Bu aydın olmak cihetinden müminleri yücelten ve muhafaza etmesiyle Allah’ın nimet olarak verdiği şeyin (fethin) hâtırâtıdır
5.            Allah onlara ani bir yardım ile yardım edip, onlara kolay bir fetih nasib eyledi
6.            Müminleri bol fazl ile rızıklandırdı ve onlara kolay bir nimet ikram etti
7.            Bu muhâfazalı liman şehrini geri almakla mümin kavmin gönüllerine şifâ verdi
8.            Müşriklerin elinden bu beldeyi söküp alarak mü’minlere nimetini tamamladı
9.            Bu beldeyi, Kılıç Arslan oğlu şehid Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev fethetmişti, Allah onu rahmetinin ve rızâsının bolluğu ile örtsün (onu rahmetine gark eylesin)
10.          Dünyadan saîd (mesud) olarak göç ettiğinden ve Rabbi’nin yanına şehit olarak  intikâlinden sonra
11.          Belde ehli isyan etmiş, küfür orada ikinci kez ortaya çıkmış ve şirk câri olan âdetine dönmüştü
12.          Kahreden devletin (gâlib devletin) ulusu (yücesi), güzel milletin aziz kılanı (ikrâm edeni), parlak (berrâk) ümmetin bereketli yağmuru
13.          Milletlerin boyunlarına mâlik (ümmetlerin idâresi elinde olan), Arab ve Acem sultanlarının efendisi, dünya hükümdarlarının mâliki (pâdişahı)
14.          Allah’ın yüce kelimesi (olan Lâ ilâhe illallah)ni savunan, dünya mülklerinin muhâfızı
15.          Allah’ın kâfi olan korumasıyla korun(muş ol)an ve O Allah’ın ebedî kudreti ile düzene koyan
16.          Semâ (Allah tarafın)dan te’yîd (ile güçlü) edilen, ümmetin intikâmını alan, doğu da ve batı da Allah’ın zılli (ahkâmını icrâ edecek olan gölgesi), iki denizin sultanı
17.          Müminlerin Emiri’nin hücceti Kılıçaslan’ın oğlu Keyhüsrev oğlu fetih babası Keykâvus
18.          Allah devletini dâim, kelimesini (davasını) yüce, saltanatını da ebedî eylesin
19.          Kudretini ve gücünü (genişliğini) kat kat eylesin (arttırsın), dünya ve âhirette onu emeline kavuştursun

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar