Şükrü SEVREN

Şükrü SEVREN


DARBECİ MISIR YÖNETİMİ VE İHVAN-I MÜSLİMİN (MÜSLÜMAN KARDEŞL

01 Mart 2019 - 00:01

MISIR’IN SİYASAL YAPISI
Müslüman Kardeşlerin bölgesel ve küresel düzlemde meydana gelen gelişmelerden de derin biçimde etkilendiği bir realitedir. Hareketin içerisinde günümüzde muhafazakâr, reformcu/yenilikçi ve radikal görüşleri savunan üç farklı kanat bulunmaktadır. Reformcu/yenilikçi eğilim, Müslüman Kardeşler içerisinde en güçlü olanıdır.
Radikallerin önemli bir bölümü, Müslüman Kardeşlerle irtibatı kesmiş durumdadır. Mısır’da Hüsnü Mübarek rejiminin yıkılmasından sonra, Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi darbe yönetimi tarafından kapatılmış olsa da, partinin programı ve yenilikçi dünya görüşü hareketin kendini yenileme çabaları açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Müslüman Kardeşler Hareketi yeni dönemde siyasal gelişmelere reel politik perspektiften bakmaktadır ve bu durum hareketin meşruiyeti ve geleceği açısından çok önemlidir. İlaveten İsrail ile ilişkiler ve barış süreci konusunda eskiden beri savunulan fikirlerden uzaklaşma söz konusudur.

Müslüman Kardeşler çeşitli açıklamalarında Mısır devletinin yaptığı tüm uluslararası anlaşmalara saygı göstereceklerini taahhüt ederek kamuoyuna açıklamışlardır. Müslüman Kardeşleri, İslam Dünyasındaki diğer siyasal İslamî hareketlerden ayıran en temel unsurların başında yaptıkları demokrasi vurgusu gelmektedir.

Radikal İslami hareketler, geneli itibariyle demokrasiyi Batı kökenli, pagan/putperest bir siyasi yönetim biçimi olarak nitelendirir ve anlamlandırırken; Müslüman Kardeşler, demokrasinin dinde temelinin olduğu görüşüne sahiptirler. Kişinin tercihlerini hür biçimde ortaya koyması (seçim) ve “şura” prensibi, Müslüman Kardeşlere göre, İslam ile demokrasiyi uyumlu hale getiren bir özelliktir.
Keza liberal demokrasinin temelleri olarak kabul gören azınlık hakları, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti ve çoğulculuk gibi hususlarda da, Müslüman Kardeşlerin yaklaşımı yenilikçi özellikler taşımaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında Müslüman Kardeşler hakkında açıkça ifade edilmesi gereken bir başka husus da şudur: Günümüzde Müslüman Kardeşler hareketi monopolitik bir görünüm taşımamaktadır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum