Şükrü SEVREN

Şükrü SEVREN


KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE

23 Şubat 2019 - 00:03

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, dünyanın bilinen petrol ve doğalgaz yataklarının %70’ine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle söz konusu coğrafya küresel güçlerin enerji politikalarında önemli bir yer ifade etmektedir.
Türkiye konumu itibariyle enerji zengini doğu komşuları ile enerji ihtiyacı giderek artan Avrupa ülkeleri arasında doğal bir köprü konumunda olması Türkiye’ye bakışı etkilemektedir. Bu özelliğinden dolayı Türkiye her ne kadar enerji üreticisi olmasa da transit ülke olarak enerji piyasasında önemli bir rol oynayabilecek potansiyele sahiptir.

Günümüzde doğal gaz ve petrol taşımacılığı tankerler aracılığıyla deniz yoluyla veya boru hatlarıyla karadan yapılmaktadır. Türkiye gerek sahip olduğu boğazlar gerekse Avrupa ve Asya kıtalarının kesiştiği yerde uzanan topraklarıyla her iki taşımacılık türünde de önemli etkisel güce sahip bir ülkedir.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle boru hattı projeleri geliştirmektedir. Öte yandan, küresel güçler Rusya, Avrupa Birliği ve ABD de boru hatları projeleriyle yakından ilgilenmekte, kendi enerji politikaları çerçevesinde boru hattı projelerine yön vermeye çalışmaktadır.
Rusya doğalgaz ve petrol üreticisi olarak enerji piyasalarında etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle kontrolünde bulunan doğalgaz boru hatlarıyla Avrupa enerji pazarının doğalgaz arzının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Avrupa Birliği, enerji arzı güvenliğini sağlamak, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmaya yönelik bir politika izlemektedir. ABD ise Rusya’nın bölgede enerji kartını kullanarak eski Sovyetler Birliği ülkeleri üzerindeki kontrolünü arttırmasını engellemeye çalışmaktadır.

Türkiye bölgede etkin olan güçlerin politikalarını dikkate alarak, kendi çıkarları doğrultusunda enerji politikalarını belirlemekte, enerji üreticisi olmamasına rağmen coğrafi konumunun avantajlarını kullanarak bölgesel enerji politikalarının içinde önemli rol oynaması gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum