Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

11 Temmuz 2020 - 00:01

Bu bağlamda, Alternatif Turizm adı altında çeşitli istek ve eğilimleri dikkate alan, çevreyi koruyarak kullanma ilkesini gözeten Özel İlgi Turizmi türleri geliştirilmiştir. Alternatif Turizm, Özel İlgi Turizmi, Eko Turizm, Yumuşak Turizm, Yeşil Turizm, Sorumlu Turizm adlarıyla bilimsel çalışmalarda yer alan bu kavramlar eş anlamlıdır.

Bu tür turizmde, seyahate katılanlar az sayıda gruplar halinde (15–20 kişi ) veya bireysel olarak seyahat ederler. Bu gezginler, eğitimli ve varlıklı kişilerdir, doğaya duyarlıdırlar, yöre halkıyla ilişki kurmak isterler ve yöre halkının çıkarlarını gözetirler. Özel İlgi/Alternatif Turizm bağlamında; doğa temelli, eğitim amaçlı, hobilere, kültüre dayalı turizm çeşitleri geliştirilmiştir.

Doğa ve Spor amaçlı çok sayıda sportif etkinliği içeren turizm türlerine talep her geçen gün artmıştır. Alternatif Turizm kitle turizminin rakibi olarak yaratılmamıştır. Temel amaç, bireylerin çeşitli güdülerini, sosyal, kültürel, psikolojik gereksinimlerini karşılayabilmenin yanı sıra dünyada turizm yapılabilir alanlar çoğaltılamayacağı için doğal kaynakları turizmde koruyarak kullanabilmek olmuştur.”

Türkiye’de çok zengin turizm kaynaklarının varlığı insanlarımız için büyük bir şanstır. Bu değerlerimizin daha fazla tanıtılması için yapılacak çalışmalarla turizmin ülkemiz açısından önemi daha da artacaktır. Çünkü turizmin; konaklama yerlerinde, organizasyon kuruluşlarında, ulaşımda ve inşaat sektöründe, ticari kuruluşlarda, kısaca turistlerin harcama yaptığı her yerde istihdam imkânı bulanlara gelir kaynağı olduğu ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığı genel kabul görür.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum