Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


Turizmi Etkileyen Faktörler (Gelir Artışı)

08 Haziran 2020 - 00:02

•             Gelir artışı, turizm aktivitelerinin ana itici gücünü oluşturur. Yeteri geliri olmayan ve geçim sıkıntısı çeken insanların turizm faaliyetlerine katılacak halleri olmaz.
•             Özellikle dünyanın ‘ekonomik çekirdeği’ olan Batı Avrupa’daki insanların bir bölümü, yıllık gelirlerinin % 20 ve daha fazlasını tatil dönemlerinde yapacakları turizm giderlerine ayırmaktadırlar.
•             Hemen her toplumda temel harcamalarından kalan artı bir gelirle turizm faaliyetleri içine giren bir topluluk vardır. Bir toplumda gelir artışının miktarı arttıkça turizm faaliyetlerine yönelen insan sayısı da artar.
Kentleşmenin Artışı
Dünya genelinde turizme katılan insanların büyük bir bölümünü kentlerde yaşayanlar oluşturmaktadır. Kentler büyüdükçe ve kentleşme oranı arttıkça kentte turizme katılan insanların sayısı da artmaktadır. Çünkü yoğun kalabalık, gürültü, trafik, çevre kirliliği, stres vb. gibi kentleşmenin olumsuz şartları içinde bunalan insanların dinlenme, eğlenme, sakin ve hoşça vakit geçirme ihtiyaçları artmaktadır. Bu nedenle turizm, sanayi ve ticaret ekonomisinin bir ürünü ve itici gücü olarak dikkate alınmaktadır.
Organizasyondaki Gelişmeler
•             Çeşitli reklâm ve tanıtıcı yayınlar aracılığı ile firmaların ucuz ve düzenli turlar tertiplemesi, turizmin alt yapısının gelişmesi ve özellikle de turizm hizmet sektörünün ilerlemesi turizm faaliyetlerinin canlanmasına sebep olmaktadır.
•             Son yıllarda turizm alanında araştırma yapan örgütler de faaliyet göstermektedirler. Bu örgütler araştırmalarında, turizme katılan insanların beklentilerinin eskiye oranla önemli ölçüde değiştiğini ortaya koymaktadır. Mesela Hollanda Çevre Eğitim Vakfı Ecotrans ve Alman Turizm Araştırma Kurumu SkfT, yerli kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nden destek alarak projeler yürütmektedirler.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum