Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

04 Temmuz 2020 - 00:03

Yapılan birçok turizm tanımları genelde aynı anlamı ifade etmektedir. Hemen bütün turizm tanımlarında bir eylemin turizm sayılabilmesi için; seyahatin, ikamet edilen yerin dışında gerçekleşmesi, çalışma, para kazanma amacının olmaması, sadece tüketici olarak kalınması ve devamlı kalış şekline dönmemesi şartları vurgulanmaktadır.

Bu faktörler göz önüne alındığında Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın bir dalı olan turizmi, “insanların temel uğraşıları dışında arta kalan zamanlarını geçirmek için çeşitli amaçlarla seyahat etmeleri, bu seyahatleri ve geçici olarak konaklamaları süresince ortaya çıkan olaylar ve etkileşimler bütünü olarak” tanımlayabiliriz.
Alternatif Turizm ise kısaca, “turizm etkinliklerinin dar kalıplara sığdırılmasından ve bunun yol açtığı sıkıntılardan kurtarılarak özel ilgi alanlarına yöneltme çabaları” olarak tanımlanabilir. Daha detaylı olarak: “İçerdiği çeşitli turizm aktiviteleri sayesinde farklı bölgeleri turizm faaliyetleri içine alarak, belli bölgeler üzerinde yoğunlaşmayı azaltan ve turizmi 12 aya yayan; çevre, yerli halk ve turistler ile olan ilişkileri kuvvetlendiren bir turizm çeşidi”  olarak ifade edilmektedir.

“Turistik yoğunlaşmayı azaltmak ve kaynakların devamlılığını sağlamak amacıyla, klasikleşmiş turist hareketlerinin, diğer arz kaynaklarına çekilmesi amacıyla geliştirilen turizm çeşidi”  olarak da tanımlanan Alternatif Turizm kavramının Turizm Bakanlığı, Turizm Terimleri Sözlüğündeki karşılığı ise şöyledir: “Alternatif turizm, sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşididir.” 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum