Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

15 Haziran 2020 - 00:01

•           1990’da dünya genelinde 264 milyar dolar, 1995’te 400, 2000’de 500, 2005’te 700, 2008’de 942, 2009’da 850 milyar dolar turizm harcaması gerçekleşmiştir. Bu son dönemdeki düşüş, dünyada etkili olan büyük ekonomik sıkıntılardan birinin yaşanması ile ilgilidir. Çünkü ekonomik sıkıntılar turizm faaliyetlerini direkt olarak olumsuz yönde etkiler. 2009’da yaşanan küresel ekonomik kriz de bunlardan biridir.

•           Başlangıçta kutsal yerleri ziyaret etmekle başlayan turizm, şifalı sular, deniz suyu ve güneş ışığının sağlığa faydalı olduğunun belirlenmesi üzerine büyük bir gelime süreci içine girmiştir. Son yıllarda dünyada küreselleşme sürecinin başlamasıyla insanın daha fazla alış veriş yapma, ülkeleri ve insanları tanıma ve onların kültürel değerlerini öğrenme arzuları turizme yeni boyutlar kazandırmıştır.

•           Dünyada turistlerin yer tercihleri farklıdır. 2009 yılı verilerine göre turistlerin yarıya yakını (% 48’i) Avrupa ülkelerini tercih etmiştir. Bu oranı % 21 ile Asya ve Pasifik ülkeleri, % 16 ile Amerika Kıtası, % 2.9 ile Afrika Kıtası izlemiştir. Bu dönemde turizmde en fazla döviz giren ülke 93.9 milyar dolarla ABD olmuştur. Bu ülkenin 2008’de turizmdeki kazancı ise 110 milyar doları bulmuştur.

•           ABD’nin turizmde bu kadar yüksek gelir elde etmesinin bazı özel sebepleri vardır. Bu ülkeye uluslar arası alanda yapılan toplantılara (seminer, kongre, sempozyum v.s.), üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleşen eğitim ve araştırmalara dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan katılmaktadır. Turizm gelirleri yüksek olan ülkelerden Almanya, Çin ve Avusturya’da turizm faaliyetleri daha çok tarihi eserleri görme ve alış verişe yönelik olarak yapılmakta iken, Türkiye’de daha çok yönlü olarak tarihi, doğal, kültürel ve ticari amaçlara yönelik olarak gerçekleşmektedir. Çünkü Türkiye gerek doğal yapısı bakımından gerekse sosyal, tarihi ve kültürel özellikleri bakımından dünyanın en zengin alanlarının başında gelmektedir. Ancak bu müstesna turizm potansiyellerinden gereği gibi yararlanma şansını değerlendirememekte ve turizm gelirleri bakımında geri sıralarda yer almaktadır.

•           Dünya genelinde 1990 yılında 264 milyar dolar turizm harcaması yapılırken bu rakam 1995’te 400, 2000’de 500, 2005’te 700, 2008’de 942, 2009 yılında ise 852 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu son dönemdeki düşüşün nedeni, söz konusu tarihte dünya çapında beliren ekonomik krizdir. 2003 yılı istatistiklerine göre dünya genelinde 694 milyon kişi kayıtlı olarak turizm faaliyetleri içinde yer almıştır.

•           Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2009 yılında dünyada en fazla turist çeken ülkelerin sıralaması şöyledir: Fransa (76 milyon kişi), İspanya (56 milyon kişi), ABD (50 milyon kişi), Çin (49 milyon kişi), İngiltere (30 milyon kişi), Meksika (22 milyon kişi), Almanya (21.5 milyon kişi), Türkiye (2.3 milyon kişi) ve Avusturya (20 milyon kişi).

•           Bu ülkelerin turizm faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise şu şekildedir: ABD (81.7 milyar dolar), İspanya (47.9 milyar dolar), Fransa (42.3 milyar dolar), İtalya (35.4 milyar dolar), İngiltere (30.4 milyar dolar), Çin (29.3 milyar dolar), Almanya (29.2 milyar dolar), Türkiye (18.2 milyar dolar Avusturya (15.5 milyar dolar) ve Avustralya (14.9 milyar dolar).
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum