Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (Turizmi Etkileyen Faktörler)

02 Haziran 2020 - 00:04

Tanıtım
Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse turistik değerleri bakımından dünya turizminde önemli bir yere sahiptir. Üç eski dünya karalarının birbirine yaklaştığı yerde yer alması, ikliminin turizme elverişliliği, uzun ve harika kıyıları, kültürel değerleri ve alternatif turizm imkânlarıyla turistleri cezp etmektedir. Doğa, tarih, sanat, Arkeoloji, kültür, folklor, konukseverlik gibi değerleriyle uluslararası turizmde çok önemli bir konumdadır.
Bu değerlerden gereği gibi yararlanabilmek için, uluslararası turizm pazarına yönelik uygun bir turizm kalkınma planı hazırlamak ve uygulamak gerekir. Bunun için resimli broşürler, renkli haritalar, afişler, şehir ve çevre planları, gazete, dergi, radyo, tv, video, film gibi yayınlarla turistik yerleri tanıtmak seminer ve konferanslarla duyurmak lazımdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel turizm kuruluşları bu işleri yürütmekte ancak bu çalışmalar yeterli olamamaktadır.

Eğitim
Turizmde bilgi ve yabancı dil eğitimi büyük önem taşır. MEB’na bağlı Turizm Meslek Liseleri, Otelcilik Okulları, üniversitelerde Meslek Yüksek Okulları ve Turizm Fakülteleri’nde bu amaçlarla turizmle ilgili çeşitli dersler okutulmaktadır. Ayrıca bu derslerle ilgili olarak lisansüstü programlar uygulanmaktadır. Bu çalışmaların daha da yaygınlaştırılması gerekir.

Konaklama Tesisleri
Konaklama tesisleri turizmi geliştiren en önemli unsurlardır. Çünkü insanlar gittikleri yabancı yerlerde öncelikle kalacağı yani konaklayacağı ve rahat edebileceği bir yer arar. Yıllık tatillerde bu konu daha büyük bir önem kazanır.

Otel, geçici bir süre kalınan ve genellikle bir lokantası bulunan ve müşterilerini kabul etmek için hazırlanmış bir konut kompleksidir. Turistik amaçlarla kurulan oteller diğerlerinden farklıdır. Oteller yıldız sayısına göre sınıflandırılırlar (1-7 yıldız).

Büyük şehirlerde büyük şirketlerin ve kulüplerin kurduğu otel zincirleri vardır. Bunların ticari hizmetleri uluslararası turizm trafiğinin büyük bölümünü karşılar. Yurdumuzda faaliyet gösteren Sheraton, Hilton, İntercontinental gibi yabancı kuruluşlar yanında Turban, Altınyunus, Akgün, Emek, Özkaynak gibi büyük işletmeler vardır.

Ancak otelcilik, otel, yatak sayısı ve diğer bazı turistik tesisler bakımından dünyanın önde gelen turizm ülkeleriyle karşılaştırılamayacak derecede geri olduğumuz bir gerçektir. Bu konuda ilerlerken, kıyılarımızı ve tarım alanlarımızı beton yığınına çevirmek yerine, bilinçli ve planlı bir yapılaşma gerçekleştirilmelidir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum