Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

16 Haziran 2020 - 00:03

Başlıca Anadolu Uygarlıkları

•             Şüphesiz turizm alanında Türkiye’yi cazip kılan özelliklerden önde gelenlerinden biri de kültürel değerleri, köklü ve zengin tarihidir. Bu bakımdan Türkiye turizminde önemli bir yeri olan tarihi kalıntıların ait olduğu uygarlıklardan kısaca bahsetmekte büyük yarar vardır.
•             Bilindiği gibi Anadolu toprakları, 9 bin yıl öncesine kadar uzanan tarih devirlerindeki kültür ve uygarlıkların eserleri ve arkeolojik kalıntılarını sergileyen bir turizm cennetidir. Anadolu toprakları hem tarih öncesi hem de tarih devirlerine ait sayısız tarihi eserler barındırmaktadır.

Tarih Öncesi Kalıntılar
•             M.Ö. 7 binli yıllara ulaşan Konya’daki Çatalhöyük yerleşmesi, Anadolu’da o zamanın kültür özelliklerini açık bir şekilde yansıtmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda o zamanda yaşayan insanların evlerinin duvarlarını kabartma renkli resimlerle süslediği, tarıma başladığı ve birçok hayvanı evcileştirdiği anlaşılmaktadır. Truva ve Alişar gibi merkezlerden elde edilen buluntular da Anadolu’nun tarih öncesi uygarlıkları hakkında bilgi vermektedir.

•             Topkapı ve Aya İrini müzelerinde açılan Anadolu Medeniyetleri sergileri ilk yerleşik hayatın Anadolu topraklarındaki izlerini ortaya koymuştur. Ayrıca Çayönü, Göbeklitepe, Karain gibi mağaralarda yapılan araştırmalarda da benzer bilgilere ulaşılmıştır.

Tarih Devirlerinde Anadolu Uygarlıkları
Anadolu’da tarih devirlerinde yaşamış olan ve çeşitli tarihi kalıntılar bırakan başlıca uygarlıklar, kronolojik sıraya göre şunlardır:

1-            Proto Hititler
Proto Hititler, M.Ö. 3. Binin sonlarında Orta Asya’dan gelerek Kızılırmak yayı çevresinde Sivas, Samsun, Erzurum ve Güney Anadolu çevrelerinde yaşadılar. Bakır Çağı Uygarlığına damgasını vurup Asurlu tüccarlarla ticaret yaptılar. Onlara dokunmuş kumaş ve kalay satarak onlardan altın, gümüş, kurşun, keçi kılı ve yün alırlardı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum