Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


AKDENİZ BÖLGESİ

13 Temmuz 2020 - 00:01

Bölgenin Konumu ve sınırları

 • Güneyde, Akdeniz kıyıları boyunca, genişliği 120-180 km arasında değişen bir kuşak biçiminde uzanır.
 • Dört bölgeyle sınırlar vardır.
 • Batıda Rodos Adası hizasından başlar, doğuda Suriye sınırına kadar uzanır.
 • Batı sınırı Karaağaç Koyu’ndan başlar KD-GB doğrultusunda uzanan dağları izleyerek, Acıpayam ve Tavas ovaları arasından, Sultan dağlarının kuzey ucunu takip ederek Ege Bölgesi’nden ayrılır.
 • Bu ayırımda yükselti, düzlükler, graben çukurları, karstik çukurlar, su bölümü çizgileri, akarsu havzaları ve göller esas alınmıştır.
 • Göller Bölgesiyle İç Batı Anadolu ve Konya Bölümleri arasına bir uç şeklinde sokulur.
 • Bölgenin en belirgin sınırı İç Anadolu Bölgesi iledir.
 • Toroslar burada belirgin bir ayırıcı etkiye sahiptir.
 • İki bölge arasında topografya, iklim ve bitki örtüsü farklılığı bariz bir şekilde görülür.
 • Sultan dağları kuzey ucundan Kayseri-Sarız Kasabası’na kadar Batı ve Orta Torosların iç kenarlarından geçen sınır çizgisi iki bölgeyi ayırır.
 • Bu ayrımda da yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü esas alınmıştır.
 • Doğu Anadolu ile sınır, Sarız yakınında KB-GD doğrultusunda uzanır.
 • Burada Torosların yükseltisi düşer, platolar başlar, İç ve Doğu Anadolu özellikleri belirir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum