Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI ​​​​​​​(Başlıca Anadolu Uygarlıkları)

27 Haziran 2020 - 00:05

Persler
M.Ö. 600’lerde İran’da yaşayan Persler, önceleri Medlerin hâkimiyetinde yaşadılar. M.Ö. 550’de Lidya kralı Krezüs’ü yenen Persler, 2. Babil Devleti’ni de ortadan kaldırdılar. Daha sonra Anadolu’yu istila eden Persler, M.Ö. 404 yılında Yunanlılarla ünlü Pers savaşlarını yaptılar.

Makedonyalılar
•             M.Ö. 300’lerde Makedonyalıların ünlü kralı Aristo’nun öğrencisi olan ve iyi bir Yunan Kültürü alan Büyük İskender, Pers Kralı Darius’u yenerek İran şehirlerini ele geçirdi. Böylece eski Yunan Anadolu ve Doğu uygarlıklarıyla karışıp kaynaştı. Bu yeni uygarlığa “Hellenizm” dendi.
•             Büyük İskender, M.Ö. 323’te Hindistan seferinde sıtmaya yakalanarak öldü. Bundan sonra Makedonya Krallığı dağıldı. Bu krallık döneminde Edebiyat, Matematik, Astronomi, Felsefe, Mimarlık ve Tiyatro çok ilerledi. İskender’den sonra kurulan krallıklar Roma karşısında dayanamayıp birer birer yıkıldılar. Anadolu’da uzun süre zaman zaman hakimiyet kuran bu krallıkların başlıcaları şunlardır:

  • Selevkoslar Krallığı
 Makedonya İmparatorluğu’nun bölüşülmesinden sonra kurulan krallıkların en büyüğü Selevkos Krallığı’dır. Bu krallığın toprakları Anadolu’nun büyük bir kısmın kaplıyordu. İlk merkezleri Dicle kenarında Selevkiye, daha sonra Antiyokya (Antakya) oldu. Antakya o zamanalar milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerindendi. Selevkos Krallığı, M.Ö. 208’de dağıldı. Yerine Bitinya ve Kapadokya krallıkları kuruldu.
  • Bitinya Krallığı
İstanbul Boğazı ile Sakarya arasında kuruldu. Daha sonra sınırlarının Bursa ve Ereğli’ye kadar genişlettiler. Kralları 2. Nikomedes, ülkesini miras olarak Romalılara bıraktı.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum