Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

22 Mayıs 2020 - 00:04

Milli ve Milletlerarası Kongre ve Konferanslar

Milletlerarası kültür alış-verişinin yapıldığı, çeşitli konularda düzenlenen kongre ya da konferanslara konuşmacı veya izleyici olarak katılanların meydana getirdikleri turistik hareketlerdir. Kongre ve konferanslar aynı zamanda kitle turizminin gelişimini de sağlar.
Bu etkinlikler döviz girdilerini artırma yanında, o ülke halkını dünya uluslarına tanıtma ve sevdirme bakımlarından da yararlı olmaktadır. Bunların dışında insanları gezmeye yönelten diğer bazı sebepler:
Dost ve Akraba ziyaretleri,  Alış-veriş, Macera, Dünyayı tanıma, Monotonluktan Kurtulma şeklinde sıralanabilir.

Turizmin Çeşitleri

•             İnsanlar çok çeşitli nedenlerle seyahat etmektedirler. Bu yüzden turizm, çok çeşitli faktörlerle ilişkili olan bir etkinliktir. Bundan dolayı turizmin çeşitleri veya şekilleri bakımından genel kabul gören bir sınıflama yoktur. Turizmin gerçekleşmesinde rol oynayan nedenler, turizm alanlarının özellikleri, turizmin çeşitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerdir.

G. Blohberger, turizmi üç gruba ayırır:

1- Doğa Turizmi: a) Dinlenme Turizmi b) Spor Turizmi
2- Kültürel Turizm: a) Kültürel Toplantılar b) Tarihsel, Kültürel ve Eğitim Merkezlerinin Ziyareti c) Dinsel Nedenlerle Ziyaret.
3- İlişki Kurma Turizmi: a) Ferdi ve Kolektif Turizm b) İç ve Dış Turizm c) Siyasal Amaçlı Seyahatler d) İş Seyahatleri.

Çeşitli kıstaslar (ölçütler) göz önüne alınarak yapılan çeşitli gruplandırmalar yapılmıştır.

Yaş durumuna göre: 1- Gençlik Turizmi (15-24 yaş) 2- Yaşlılar Turizmi (60 + yaş).
Katılanların Sayısına Göre: 1- Ferdi 2- Kolektif 3- Kitle 4- Aile Turizmi.
Turistlerin Geldiği Yere veya Ekonomik Değer Bakımından: 1- İç 2- Dış Turizm.
Kullanılan Ulaşım Aracına Göre: 1- Karayolu Turizmi 2- Demiryolu Turizmi 3- Havayolu Turizmi 4- Denizyolu Turizmi.
Zamana (Mevsimlere) Göre: 1- Yaz Turizmi 2- Kış Turizmi 3- Sezon Dışı Turizmi
Konaklama Süresine Göre: 1- Kısa Süreli Turizm 2- Uzun Süreli Turizm.
Konaklama Tesisine Göre: 1- Özel Turizm (arkadaş veya akraba yanı) 2- Kamping ve Karavan Turizmi 3- İkinci Evlerde İkamet Turizmi.
Sosyal Yapıya Göre turizm: 1- Lüks Turizm 2- Geleneksel Turizm 3- Gençlik Turizmi 4- Sosyal Turizm.
Ödemeler dengesi Üzerindeki Etkisine Göre: 1- Dış Aktif Turizm (gelen turistlerin döviz getirmesi) 2- Dış Pasif Turizm (ülkeden dışarı çıkan turistlerin döviz götürmesi).
Gezi Amaçlarına Göre: 1- Ekonomik Turizm (fuar, sergi, Pazar, panayır) 2- Dinlenme ve Eğlence Turizmi 3- Kongre Turizmi 4- Politik Turizm 5- Sosyal Turizm (işçi, memur, sendika, dernek gibi kuruluşların desteğiyle oluşan turizm).
Ana faaliyetlere Göre: 1- Tatil Turizmi (Deniz, dalış, yat, dağ, yayla, mağara, iklim v.b) 2- Kültür Turizmi 2- Sağlık Turizmi 3- Spor Turizmi.
 Ayrıca; Dinsel Turizm, Gençlik ve Öğrenci Turizmi, diğer bazı turizm çeşitlerine örnek olarak verilebilir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum