Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (Turizmde Kullanılan Başlıca kavramlar)

13 Mayıs 2020 - 00:02

Turizm Coğrafyası
•             Sanayinin gerçekleşmesi için nasıl ki hammadde, enerji, sermaye, iş gücü, ulaşım, iletişim ve pazarlamaya ihtiyaç varsa, turizmin gerçekleşmesi için de hizmetlere ihtiyaç vardır.
•             Turizm, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, ticaret, barınma, eğlenme, rekreasyon ve güvenlik gibi hizmetlerin katkısıyla gerçekleştiği için “hizmetler endüstrisi” olarak tanınması, hem bu benzerlikle hem de ekonomik gelir elde etme bakımından sanayiye eşdeğer olmasıyla ilgilidir.
•             Coğrafyanın hemen tüm alanları rekreasyon ve turizm ile ilgilidir. Turizme uygun olan her türlü yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, akarsular, göller gibi doğal varlıklar Doğal (Fiziki) Coğrafya ile ilgilidir. Seyahate uygun kültürel özellikler, rekreasyonel geziler, tarım, hayvancılık, madenler gibi hammaddeler; şehirsel gelişme, arazi, ulaşım, ticaret, mevsimlik göçler, tarihi mekânlar gibi beşeri ve iktisadi elemanlar da Sosyo-ekonomik (Beşeri ve İktisadi) Coğrafya’nın alanı içine girmektedir.
•             Rekreasyonel faaliyetlerle turizm birbirlerine karıştırılmamalıdır. Bu iki terimin arasındaki en önemli fark süre ve eylem biçimleridir. Rekreasyon, hem günlük hayat içindeki saatlik dinlenme, eğlenme, yenilenme faaliyetlerini, hem de daha uzun süreli faaliyetleri kapsamaktadır. Kısa süreli rekreasyonel faaliyetlerde geceleyin konaklanacak yer genellikle kişinin kendi evidir. Daimi ikamet alanının dışına çıkışlarda ise otel, pansiyon, tatil evi, dağ evi, yayla evi, karavan gibi yerlerdir.
•             Turizm ise uzun süreli bir rekreasyonel faaliyet olup, konaklama süresinin ne olacağı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi genelde iç turizmde 4 gün, uluslararası dış turizmde ise en az 24 saatlik (1 tam gün) bir kalış süresi turizm faaliyetinin gerçekleşmesi için yeterli görülmektedir. Belirtilen sürelerin altında gerçekleşen aktiviteler kısa süreli rekreasyonel faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. İç ve dış turizmde konaklama süresinin üst sınırı ise 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum