Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (Turizmde Kullanılan Başlıca kavramlar)

12 Mayıs 2020 - 00:02

Turizm Coğrafyası
•             Ekonomik Coğrafya içerisinde önemli bir yer tutan Turizm Coğrafyası şu şekilde tanımlanabilir: “Yeryüzünün bütününde veya bir bölümündeki turizm alanlarının ve turizm ile ilgili her unsurun coğrafi dağılışını, doğal ve kültürel ortam şartlarıyla ilişkilendirerek, inceleyen bir bilim dalıdır.”
•             Turizm Coğrafyasını, “İnsanların doğa ile olan karşılıklı etkileşimlerini, turizm yönünden, Coğrafya’nın temel ilkeleri doğrultusunda inceleyen bilim dalı” olarak da tanımlayabiliriz.
•             Turizm faaliyetlerini yürüten her türlü kurum, kuruluş, tesis, ticarethane ve personel turizm sektörünün hizmet unsurlarını oluşturmaktadır. Turizm Coğrafyası, turizmle ilgili olay ve ilişkilerin mekânsal açıklamalarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.
•             Turizm, son zamanlarda Coğrafyanın en önemli konuları arasına girmiştir. Turizm Coğrafyası, Coğrafya’nın her alanıyla ilgili olmakla beraber, özellikle Doğal (Fiziki), Sosyo-ekonomik (Beşeri ve İktisadi), Tarihi Coğrafya ve Arkeoloji bilimleri ile çok yakından ilgilidir.
•             Turizm, anlamı geniş, çalışma alanları kapsamlı ve oldukça yaygın olan yeni bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının yan kolları olarak Turizm Politikası, Turizm Teorisi, Genel Turizm Tarihi, Turizm Coğrafyası, Turizm Ekonomisi, Kültürel Turizm ve Sağlık Turizmi gibi bir takım yan bilim dalları ortaya çıkmıştır.
•             Bu dallar yanında, uygulamalara yönelik ve uygulamaların gereği olarak alt yapılarla ilgili bir de Turizm Endüstrisi dalından söz etmek gerekir. Ulaştırma araçları ve yollar, otel, gazino, lokanta, plajlar, yüzme havuzları, eğlence yerleri, spor tesisleri, kaplıcalar, dinlenme ve tedavi yerleri, devre mülk, pansiyon, kiralık evler, tatil köyleri, kampingler, yiyecek-içecek ve hatıra eşyalar turizmle ilgili bu dalın konularını oluşturmaktadır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum