Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (Turizmde Kullanılan Başlıca kavramlar)

11 Mayıs 2020 - 00:02

•             Turizm, çok yönlü ve karmaşık bir olay olduğu için tek bir tanımla ifade edilmesi zor olan bir kavramdır. Bu yüzden turizm kavramını tanımlayan kişilerin konuya bakış açıları ve önem verdikleri unsurların farklı oluşu, turizmin çeşitli tanımlarının yapılmasına yol açmıştır.
•             Turizm sözcüğü, Latincede “dönme, dolaşma” anlamına gelen “tournus” sözcüğünden türemiştir. Bu terim Fransızcada “tourisme” olarak geçer. Bu dilde “dönmek” anlamına gelen “tourner” ve “tour” kelimeleri hala kullanılmaktadır.
•             “Tour” kelimesi dairesel bir hareket anlamında olup, geziye çıkma, bazı yerleri görme, iş ve eğlence amacıyla yer değiştirme eylemini ifade eder. Buna göre bir kimse, bir yerden hareketle, dolaşıp dönerek tekrar hareket ettiği yere gelirse tur etmiş olur.
•             “Tourist” kelimesi ise, ikamet ettiği yerden başka bir yere en az bir tam gün (24 saat) veya daha fazla bir süre kalmak için seyahat eden, yani tur etmiş olan kişiye denir. Aynı kökten gelen “turing” kelimesi ise, eğitsel, kültürel ya da zevk için gezi yapmak anlamına gelmektedir.
•             Bu gibi kelimeleri açıklarken dikkat edilecek husus, hareket ve geri dönüş olaylarıdır. İlk kez İngilizler tarafından kullanılan bu kelimeler, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçede “turist” kelimesinin karşılığı “seyyah”, “turizm” kelimesinin karşılığı ise “seyahat” tır.
•             Turizm, insanların sürekli olarak ikamet ettiği yerin dışında, para kazanma amacı gütmeden, tüketici olarak ve devamlı kalış şekline dönmeden, çeşitli faaliyetlerde bulunmak amacıyla yurt içine ve yurt dışına yapılan seyahatler süresince ortaya çıkan olaylar ve ilişkiler bütünüdür. Turizm; gezme, görme, eğlenme, tatil, alış-veriş, kültür, bilim, sanat, spor, dini, idari, eğitim, sağlık gibi amaçlarla gerçekleşmektedir. Bir eylemin turizm sayılabilmesi için:
•             Seyahatin, ikamet edilen yerin dışında gerçekleşmesi
•             Çalışma, para kazanma, amacının olmaması
•             Sadece tüketici olarak kalınması
•             Devamlı kalış şekline dönmemesi gerekmektedir.
•             Zaman bakımından bir eylemin turizm sayılabilmesi için kalış süresi genel olarak iç turizmde en az 4 gün, uluslararası dış turizmde ise en az 1 tam gün (24 saat) olarak belirlenmiştir. Bu süreler altında gerçekleşen seyahat ve faaliyetler ise, “kısa süreli rekreasyonel faaliyetleri” olarak değerlendirilmektedir.
•             Turizmle rekreasyonel faaliyetler arasındaki en önemli fark, zaman sürecidir. İç ve dış turizmdeki konaklama süresinin üst sınırı da genelde 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Bazı ülkeler 3 aydan fazla, bazıları da 1 yıldan fazla olan kalışları turizm faaliyetleri kapsamına almamaktadırlar.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum