Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI

06 Nisan 2020 - 00:01

•    GDK (güneş, deniz, kum) olarak bilinen ve sınırlı bir alanda gerçekleştirilen, daha çok eğlenme ve dinlenmeyi amaçlayıp çoğu zamanı otelle deniz arasında geçen istikrarsız bir yapıya sahiptir. Bu yüzden haksız rekabet ve siyasi nedenlerle önemini kaybedip terkedilebilir. Alternatif turizm, ise öğrenme, sosyal ve kültürel aktivitelere yönelik daha farklı etkinlikleri amaçlayan daha istikrarlı bir yapıya sahiptir.

•    Alternatif turizm, gelişen sanal ortamdan ve küresel sermaye hareketlerinden, daha az etkilenir.

•    Alternatif turizm, yerel, doğal ve kültürel mirasın etkinliğini artırarak turizmi daha geniş alanlara yayar. Böylece daha geniş kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel seviyelerini yükseltir.

•    Alternatif turizm faaliyetlerinin belli bir süre ile sınırlı yani geçici olmayıp zaman ve mekâna bağlı olmayan sürekli bir özelliği vardır.

•    Bu çeşit turizm faaliyetleri yeni iş imkânları ortaya çıkararak hem turizm faaliyetlerine ek katkılar sağlar hem de Türkiye gibi insanlarının sosyal güvenceleri ile ilgili olarak problemler yaşanan ülkelerde, bu sektörde çalışan insanların mevsimlik olarak değil, sürekli çalışmasına sebep olur.

•    Taleplerde alternatif faaliyetlere yönelerek arz-talep dengesini oluşturur. Sürekli kullanılan turizm kaynaklarının yıpranıp yok olmalarını önleyerek turizm değerlerini korur ve ömürlerinin uzamasını sağlar,

•    Ülkeleri bütün yönleriyle tanıtır ve sevdirir, halklarının yakınlaşmasını sağlar.

•    Alternatif turizmde turistler, doğaya, çevreye, tarihsel ve kültürel mirasa karşı daha duyarlıdırlar. Dünya ülkelerinin ortak miraslarını öğrenme ve koruma istek ve eğilimleri daha fazladır.

•    Alternatif turizme yönelenler, yüksek satın alma gücü ve genelde daha eğitimli olmaları nedeniyle daha farklı bölgelere yüksek katma değer sağlarlar.

•    Alternatif turizm çeşitleri, sürdürülebilirlik ilke ve politikalarıyla geliştirildiğinde turizm değerlerinin küreselleşme karşısında yok olmasını engelleyici bir özelliğe sahiptir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum