Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI

04 Nisan 2020 - 00:02

Değişen turizm talebi doğrultusunda, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda turizm hareketlerini bütün bir yıla ve tüm ülke geneline yaymak isteyen ülkeler, alternatif turizm türlerini teşvik etmektedir.
Yapılan araştırmalarda büyük faydaları fark edilen alternatif turizm türlerine büyük ilgi gösterildiği ve daha çok önem verilmeye başlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmalardan birinde ilginç sonuçlara varılmıştır.
Söz konusu araştırmada alternatif turizm şekilleri ve GDK olarak nitelendirilen turizme yönelimlerde şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır:

“Güneş/deniz/kum tatillerinin payının 2002 yılında % 62 iken 2004 yılında % 39’a düşmüş, kültür turlarının oranın 2002’de % 12 civarında olan oranın % 23 çıkmış, sağlık turizmindeki artış ise % 3,7’den % 7’ye çıktığı görülmektedir.

Hafta sonu şehir ve doğa gezileri ise % 2’den % 6 ‘ya çıkmıştır Dünyadaki ve Türkiye’deki bütün bu değişmeler insanların alternatif turizm şekillerine doğru yöneldiğini 3S olarak adlandırılan(deniz, güneş, kum) üçlünün değişerek 3E olarak (eğlence, eğitim, heyecan) adlandırılan turizm türlerine doğru yöneldiğini göstermektedir.” 

Gittikçe yaygınlaşan alternatif turizmin GDK (Güneş-Deniz-Kum) turizmi olarak nitelenen ve sadece kıyılarda yoğunlaşan turizm şeklinden farklı olarak birçok yararları bulunmaktadır. Bu yararların başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

•             Alternatif turizm, geleneksel turizmle nüfusun kıyı kesimlerine dengesiz ve sağlıksız bir şekilde yığılmasına yol açmasını önleyerek ülkenin nüfus dağılışının yapay bir zorlamayla olumsuz yönde etkilenmesini, dengesiz ve istikrarsız göçlere sebep olmasını önler.
•             “Alternatif turizm faaliyetlerini tercih edenler daha sosyal, daha eğitimli, meraklı, ilgili, özgür, acelesi olmayan, gittiği yerlerde daha fazla para ve zaman harcayan, doğal, tarihsel ve kültürel mirasa daha saygılı, yöre insanını tanımaya istekli ve gruplar arasında seyahat edebilen kişilerdir. Bu faaliyetlere katılanların toplumsal statüleri, diğer turistik etkinliklere katılanlara göre daha yüksektir.”
•             Alternatif turizmde kültürel geziler ön plandadır. Bu turlardan, olağanüstü haller dışında vaz geçilmez.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum