Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI

28 Mart 2020 - 00:02

Güney Yarım Küre
And dağları bölgesinde yer alan Peru, Şili ve Ekvador’un yüksek kesimlerindeki yerli halkların kültürel etkinlikleri, İnka Dönemi’ne ait taraçalar ve tapınaklar ilgi çeker. Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde her yıl düzenlenen karnaval ve festivaller turizmi teşvik edici unsurlardır.
Afrika savanlarındaki doğal yaban hayatı ve ilkel topluluklarının kültürel etkinlikleri, Güney Afrika’nın birçok yerleri safari yapan ve macera seven turistlerin ziyaret ettikleri başlıca yerlerdir.

Turistlerin Yer Tercihleri
Turistlerin aradığı ve dolayısıyla turizmi teşvikte etkili olan ana faktörler, fiyat, zaman ulaşım ve güvenilirliktir. Her ne kadar turizm olgusu gelir düzeyi yüksek olan insanların katıldıkları bir faaliyet ise de uygun ve ucuz fiyat, devamlı olarak turistleri teşvik edici en önemli unsurdur. Bunun için uluslar arası turizm acenteleri, sundukları hizmetlerin yanında fiyat konusunda da rekabet halindedirler.

Zaman olayı ise turistin haftalık, aylık ve yıllık izin süresine bağlıdır. Turistler bu zamanın uzunluğu ile bağlantılı olarak hareket etmektedirler. Mesela, hafta içerindeki boş zamanlarda kent ve yakın çevredeki rekreasyon alanları tercih edilmekte, hafta sonu tatillerde ise dinlenme ve sportif faaliyetler için kentin yakın çevresi uygun düşmekte, deniz ve göl kıyıları, dağ ve kırlar, özel rekreasyon sitleri tercih edilmektedir.
Bu faaliyetlerde ulaşım önemli bir rol oynamakta ve gidilecek yere, yolda geçen zaman göz önünde tutulmaktadır. Mesela, Akdeniz’deki bazı adalara ve Mayorka adalarına Avrupa’dan birkaç saat içinde ulaşılabildiği için tatili kısa olan turistler tarafından tercih edilmektedirler.
Birkaç haftalık tatillerde ise ülke içinde ve ülke dışındaki sahalar tercih edilmektedir. Genel olarak Avrupa ve K. Amerika gibi en fazla turist gönderen ülkelerin turistleri bu dönemlerini çoğunlukla bulundukları kıta içinde geçirirler. Mesela, Avrupalı turistler Akdeniz ülkelerini tercih ederken, Amerikalılar Kanada, Meksika ve Karaip adalarını ziyaret ederler.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Uzak Doğu ülkeleri, mesafe uzun ve masraflı olduğu için daha az tercih edilir. Ancak ucuz, güvenli ve toplu geziler tertipleyen acenteler son yıllarda mesafe uzunluğu olumsuzluğunu giderek ortadan kaldırmaktadırlar.

Turistlerin dikkat ettiği en önemi hususlardan biri de güvenirliliktir. Turist, rahat ortam ve şartlarda seyahat etmeyi sever. Bunun için turizmde güvenlik ve alt yapı son derece önemli olup turizmin canlılığını tayin eden hususlardır. Yeterli alt yapı ve güvenin olmadığı sahalar, en azından turizme yeteri kadar açılamazlar.
Ülkenin siyasi şartları, ekonomik durumu, istikrarı, salgın hastalıklar, terör sorunları turizmi son derece etkilemektedir. Ortam şartlarına çok bağlı olan turistler, çekiciliği fazla olsa bile, kendini emin hissetmediği sahalara yanaşmaz.

1990’da ortaya çıkan Körfez Krizi, ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgali, sık sık tekrarlanan ekonomik krizler, salgın hastalıklar (Kuş gribi, AİDS, kolera salgını vb.), bazı etnik grupların yabancı düşmanlığı, iç savaşlar ve diğer terör olayları turizm sektörünü kökünden sarsmış, rezervasyonların çoğunun iptal edilmesine sebep olmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum