Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI

28 Şubat 2020 - 00:01

                Turizm ve Önemi            
                Turizmin birçok tanımları yapılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: Turizm, insanların devamlı yaşadığı yerin dışında, tüketici olarak, çeşitli amaçlara yönelik ihtiyaçların karşılanması için yaptığı seyahat ve geçici konaklama faaliyetleri süresince ortaya çıkan olaylar ve oluşumlar bütünüdür.
Turizm, devamlı olarak yaşanan yer dışında, tüketici olarak çeşitli amaçlarla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketleridir. Bu hareketi gerçekleştiren kişiler turisttir. Turizm, insanların tatilleri esnasında çeşitli amaçlarla yaptıkları seyahatler boyunca karşılaştıkları etkileşim ve oluşumların bütünüdür.
Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği’nin turizm tanımı ise şöyledir: Turizm, yabancıların tüketici olarak (kazanç amacı gütmeden), devamlı yerleşmeden (geçici bir sürede), evinden uzak konaklamalarından doğan ilişki ve olayların bütünüdür. Görüldüğü gibi tanımlar birbirinin benzeridir.
                Yeni bir faaliyet alanı olan turizm, Ekonomik Coğrafya’nın önemli bir kolu olarak hızlı bir gelişim içinde olup kısa zamanda doğal ortam ve insan toplulukları arasındaki etkileşimlerin incelendiği bir dal haline gelmiştir.
                Günümüzde ‘bacasız sanayi’ olarak da adlandırılan turizm, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Özellikle de ekonomik alanda turizm ülke ekonomilerine olumlu katkılar sağlayarak hem yüksek gelir sağlamakta hem de istihdam imkânları oluşturmaktadır. Birçok ülke dış ticaret açığını dış ticaret gelirleri ile kapatmakta hatta bu sayede zengin olmaktadırlar.
                Turizmin çok önemli diğer bir özelliği de gittikçe kaybolmaya yüz tutan özel kültürel değerlerin dünya ölçüsünde tanınmasını sağlamaktır. Böylece ülkeler ve kültürler daha iyi tanınarak işbirliği, barış, dostluk ve birlikte yaşama gibi ulvi değerlerin gelişmesine katkıda bulunmasıdır.
Turizm; gezme, görme, eğlenme, tatil, alış-veriş, kültür, bilim, sanat, spor, dini, idari, eğitim, sağlık gibi amaçlarla gerçekleşmektedir. Bir eylemin turizm sayılabilmesi:
1-            Seyahatin, ikamet edilen yerin dışında gerçekleşmesi.
2-            Çalışma, para kazanma amacının olmaması.
3-            Sadece tüketici olarak kalınması.
4-            Devamlı kalış şekline dönmemesi gerekmektedir.
Bir eylemin turizm sayılabilmesi için kalış süresi genel olarak, iç turizmde en az 4 gün, uluslararası dış turizmde ise en az 1 tam gün (24 saat) olarak belirlenmiştir. Bu süreler altında gerçekleşen seyahat ve faaliyetler ise, “kısa süreli rekreasyonel faaliyetler” olarak değerlendirilmektedir. Turizmle rekreasyonel faaliyetler arasındaki en önemli fark, zaman sürecidir. İç ve dış turizmdeki konaklama süresinin üst sınırı da genelde 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Bazı ülkeler 3 aydan fazla, bazıları da 1 yıldan fazla olan kalışları turizm faaliyetleri kapsamına almamaktadırlar.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum