Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI

27 Şubat 2020 - 00:10

           Eski Yunancada “arzın (yeryüzünün) tasviri” anlamına gelen Coğrafya, günümüzde “ doğal ortamı insan ile doğal ortam (yeryüzü) arasındaki etkileşimi, bu etkileşim sonunda oluşan olay ve olguların dağılışı ve ağılış nedenlerini inceleyen bilimler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır.

            Atmosfer, litosfer ve hidrosferin temas sahası ve bütün canlıların yaşam alanı olan yeryüzü, arzın en hareketli kısmı olup çok çeşitli ve karışık olayların ve etkileşimlerin karşılaşma ve buluşma sahasıdır.

             Yeryüzünde cereyan eden olayların ve oluşumların bir kısmı doğal bir kısmı da insan faaliyetleri ile ilgilidir. Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, akarsular, doğal hayvanlar (evcil olmayan) ve toprak örtüsü doğal olanlar; insanların etkisiyle oluşan ülkeler, şehirler, köyler, evler, nüfus, sanayi kuruluşları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, evcil hayvanlar, yollar, ticaret yerleri ve turizm tesisleri gibi olay ve oluşumlar da insan müdahalesi olan beşeri faaliyet ve eserlerdir.

             İnsan sürekli olarak doğal yaratıklarla mücadele edip onlardan en iyi bir şekilde yararlanmanın arayışı içinde olmuştur. Bu yüzden insanın doğa, doğanın da insan üzerinde etkileri vardır. İnsanın doğa ile mücadelesi sonucu onu istekleri doğrultusunda değiştirip hayat standartlarını yükselterek kazandığı zafer de “medeniyet” olarak ifade edilmektedir.

             İnsanın doğal ortamla etkileşimi sonucu tarım, hayvancılık, maden, sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm gibi ekonomik faaliyetler doğmuştur. Turizm Coğrafyası da insanın ekonomik faaliyetleri sonucu meydana gelmiş bir bilim dalıdır.                                         
       
Turizmde Kullanılan Başlıca kavramlar

Turizm, çok yönlü ve karmaşık bir olay olduğu için tek bir tanımla ifade edilmesi zor olan bir kavramdır. Bu yüzden turizm kavramını tanımlayan kişilerin konuya bakış açıları ve önem verdikleri unsurların farklı oluşu, turizmin çeşitli tanımlarının yapılmasına yol açmıştır. Turizm sözcüğü, Latincede “dönme, dolaşma” anlamına gelen “tournus” sözcüğünden türemiştir. Bu terim Fransızcada “tourisme” olarak geçer. Bu dilde “dönmek” anlamına gelen “tourner” ve “tour” kelimeleri hala kullanılmaktadır.

                “Tour” kelimesi dairesel bir hareket anlamında olup, geziye çıkma, bazı yerleri görme, iş ve eğlence amacıyla yer değiştirme eylemini ifade eder. Buna göre bir kimse, bir yerden hareketle, dolaşıp dönerek tekrar hareket ettiği yere gelirse tur etmiş olur.

                “Tourist” kelimesi ise, ikamet ettiği yerden başka bir yere en az bir tam gün (24 saat) veya daha fazla bir süre kalmak için seyahat eden, yani tur etmiş olan kişiye denir. Aynı kökten gelen “turing” kelimesi ise, eğitsel, kültürel ya da zevk için gezi yapmak anlamına gelmektedir.

                Bu gibi kelimeleri açıklarken dikkat edilecek husus, hareket ve geri dönüş olaylarıdır. İlk kez İngilizler tarafından kullanılan bu kelimeler, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçede “turist” kelimesinin karşılığı “seyyah”, “turizm” kelimesinin karşılığı ise “seyahat” tır. Birleşmiş Milletlerin turist tanımı şöyledir: Turist, devamlı oturduğu yerin dışında bir yeri 24 saatten az olmayan bir süre içinde ziyaret eden kişidir. Bu kuruluşa göre zevk, ailevi, sağlık, ilmi, idari, diplomatik, dini, sportif ve iş için seyahat edenler turisttir. Bizzat işte çalışmak, okumak ve transit olarak geçenlerin, göçmen ya da mülteci olarak bulunanlar, 1 yıldan fazla kalanlar, diplomat ya da ordu mensubu olarak kalanlar, seyahati bir günü (24 saat) aşsa bile turist olarak kabul edilmezler.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum