Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI (Yer Şekilleri Turizmi)

09 Nisan 2020 - 00:06

Yer şekillerine dayalı turizm çeşitliliği açısından da Türkiye çok önemli potansiyeller sahiptir. Bu alanda dağlık alanların temiz havası, klimatik istasyonları, krater ve krater gölleri, manzaraları, daimi karlar buzular ve buzul izleri, sirk gölleri, kayak ve sayfiye alanları, flora ve fauna zenginlikleri ve yaylaları ilgi odaklarıdır. Bunun dışında vadiler, mağaralar, peribacaları, travertenler, obruklar, düdenler ve diğer karstik şekiller ilk akla yer şekilleriyle ilgili turizm kaynaklarıdır.

Av Turizmi
Av turizmi, avcı niteliklerine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek için belirlenmiş kurallarla yaptıkları etkinliklerdir. Türkiye’de avlanmalarına izin verilen yaban hayvanları türlerine ve avlanma sürelerine göre zaman zaman değişir. Bu değişiklikler her yıl Merkez Av Komisyonu Kararları ile belirlenir. Avlanmasında sakınca olmayan hayvan türleri bedeli karşılığında avcıların hizmetine sunulur.
Türkiye'nin coğrafi yapısı, flora ve faunasıyla yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli olanaklar sunmaktadır.

“Ülkemiz ormanlarında düzenlenecek Av Turizmi için, 4915 sayılı  "Kara Avcılığı Kanunu" ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 6831 sayılı "Orman Kanunu" hükümleri kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenen esaslar dâhilinde yürütülmektedir. Bu esaslara uyularak geliştirilecek olan av turizmi bir alternatif turizm türü olarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.”

Foto Safari
Fotoğraf sanatına ilgi duyan turistlerin katıldıkları turizm çeşididir. Fotoğraflar seyahat edilen bölgedeki doğal güzellikler, günlük yaşam tarzları, kültürel ve folklorik özellikleri yansıtan kareler olarak ilgi çeker. Foto safari açısından Türkiye’nin hemen her köşesi yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çeken manzaralarla doludur.

Spor Turizmi
Gerek yurt içindeki ulusal ve mahalli sportif mücadeleler gerekse yurt dışındaki Dünya Kupası ve Olimpiyat oyunları için çok sayıda insan yer değiştirip turizm faaliyetleri içinde yer almaktadır. Bu insanlar yalnızca sportif faaliyetleri izlemekle kalmayıp gittiği yerlerde diğer turizm faaliyetler içinde de yer almaktadırlar. Büyük yatırımlar gerektirmeyen bu alternatif turizm faaliyetlerine önem verilmelidir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum